Aktualności
Szkoły wyższe
07 Lutego
Źródło: MKiŚ
Opublikowano: 2021-02-07

W SGGW powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

Ponad 2,1 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZE. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 5 lutego w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Centrum Edukacyjne Odnawialne Źródła Energii powstanie na terenie należącego do SGGW gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory.

Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej studentów SGGW, uczniów, młodzieży i lokalnej społeczności. W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjne z zapleczem laboratoryjno-dydaktycznym, gdzie studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe, a ich wyniki będą wykorzystywane przez przedsiębiorców – zapowiedział rektor SGGW prof. Michał Zasada.

W ramach projektu planowana jest budowa zaplecza laboratoryjno-dydaktycznego, gdzie mieszkańcy, studenci, uczniowie i młodzież będą mogli w sposób bezpośredni zapoznać się z procesami zachodzącymi w instalacjach wytwarzających energię z OZE. Zakłada się również, że w Centrum Edukacyjnym studenci oraz pracownicy naukowi, będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Centrum będzie też otwarte dla osób z zewnątrz. Uruchomienie instalacji pilotażowej produkującej biogaz oraz instalacji PV, umożliwi produkcję energii elektrycznej i ciepła na cele zaopatrzenia całego kompleksu RZD Obory.

Mam nadzieję, że dzięki działalności Centrum Edukacji Ekologicznej OZE studenci będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w perspektywicznej dziedzinie, rolnicy i przedsiębiorcy zdobędą wiedzę i poznają narzędzia umożliwiające wykorzystywanie wszystkich zasobów, jakich dostarcza nam natura, a mieszkańcy Mazowsza w przystępny sposób dowiedzą się, jak wszyscy wspólnie możemy dążyć do niezależności energetycznej. Inwestycję docenią na pewno okoliczni mieszkańcy, którzy zostaną uwolnieni od przykrego zapachu oraz zanieczyszczania pobliskiego jeziorka – zaznaczył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwiązania problemu dotyczącego odoru z prowadzonej przez SGGW hodowli bydła. Dzięki instalacji biogazowej, obornik i gnojowica wytwarzane w RZD Obory będą wykorzystywane do produkcji ekologicznego paliwa, tj. biogazu rolniczego.

Modernizacja infrastruktury, wchodzącej w skład RZD Obory, obejmuje również dwa zbiorniki na gnojowicę, utwardzenie placu i dobudowanie niezbędnych zbiorników fermentacji do uruchomienia instalacji pokazowej elektrociepłowni na biogaz z wraz z układem kogeneracyjnym i instalacją PV. Dodatkowo zostanie wykonana instalacja do przygotowania nawozu organicznego z pozostałości pofermentacyjnej, wraz z jego dystrybucją z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego. Będzie to instalacja demonstracyjna, której przekaz edukacyjny dotyczy sposobu konwersji odnawialnych źródeł i zmniejszenia zużycia paliw tradycyjnych, np. oleju napędowego. Wyposażenie instalacji w monitoring online, ściany przeźroczyste i ścieżki edukacyjne ułatwią realizację programu edukacyjnego Centrum oraz zapewnią dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwestia zmian technologicznych OZE jest dynamiczna i dostęp do wiedzy, możliwość badań, a także rozwijania przez polskich naukowców rozwiązań w tym zakresie jest naszym priorytetem – podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano z końcem 2022 r. Inwestycja pochłonie blisko 2,5 mln zł, z czego 2,1  mln zł to dotacja z NFOŚiGW.

źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)