Aktualności
Szkoły wyższe
25 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-25

W służbie zwierząt i przyrody

Dwa wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Leśny oraz Nauk o Żywności i Żywieniu, podpisały porozumienie, które określa zasady współpracy przy prowadzeniu akcji promocyjno-informacyjnej „Nie jem palmowego – chronię orangutany”.

Celem realizowanego przedsięwzięcia ma być podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie utwardzonych kwasów tłuszczowych oraz wpływu na zmiany środowiska spowodowane zastępowaniem lasów tropikalnych plantacjami oleju palmowego właśnie. Ten częsty składnik produktów żywnościowych, obecny w margarynach, wyrobach mlecznych, czekoladzie, chipsach, batonach, pieczywie, mrożonej pizzy, lodach, zupach instant, sosach i gotowych daniach, poddawany jest przemysłowemu procesowi utwardzania, w rezultacie którego powstają z nienasyconych kwasów tłuszczowych szkodliwe dla zdrowia izomery trans, które zwiększają ryzyko wystąpienia dietozależnych schorzeń o podłożu metabolicznym.

Pozyskiwany z olejowca gwinejskiego wyrób zdominował sferę agrobiznesu, stając się obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią rolnictwa. Prowadzona na ogromną skalę produkcja powoduje jednak wycinanie połaci lasów, przekształcanie mokradeł i gruntów ornych, wzrost emisji dwutlenku węgla, a także podnosi ryzyko pożarów i powodzi. Ścieki powstające przy okazji procesu wytwarzania zawierają toksyczne związki zanieczyszczające ekosystemy wodne i lądowe oraz uwalniające gazy cieplarnianie. Monokulturowa ekspansja znacząco wpływa na zubożenie różnorodności biologicznej wielu regionów świata, powodując zanikanie sporej ilości gatunków roślin i zwierząt, szczególnie tych skrajnie zagrożonych, jak orangutan, tygrys sumatrzański czy słoń indyjski, występujących na innych uprawach.

W celu ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania zakładanych plantacji na otoczenie proponuje się ich uruchamianie na gruntach zdegradowanych i pozbawionych lasu, a podczas robienia codziennych zakupów wybieranie produktów pozbawionych oleju palmowego albo takich, które mają w składzie olej pochodzący z certyfikowanych upraw.

az

(źródło: wles.up.poznan.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)