Aktualności
Szkoły wyższe
05 Lipca
Źródło: PPUZ w Nowym Targu
Opublikowano: 2022-07-05

W środę wybory rektora PPUZ w Nowym Targu

Troje kandydatów stara się o fotel rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Wśród nich jest dotychczasowy sternik uczelni dr hab. Robert Włodarczyk. Wybory uzupełniające odbędą się 6 lipca.

Termin zgłaszania kandydatów na stanowisko Rektora PPUZ w Nowym Targu w wyborach uzupełniających w
kadencji 2020–2024 upłynął 8 czerwca. Nazwiska pretendentów miały prawo wskazać dwa równouprawnione
podmioty: Rada Uczelni oraz siedmiu członków Senatu. W przewidzianym terminie do Komisji Wyborczej wpłynęły trzy kandydatury i wszystkie przeszły pozytywną weryfikację.

O fotel rektora starają się:

  • prof. dr hab. Tadeusz Ambroży – w latach 2016–2020 dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w PPUZ (wcześniej zastępca dyrektora), od 2020 r. dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie teorii sportu. Wicemistrz świata w karate, trener karate i judo. Posiada mistrzowskie stopnie zaawansowania w ju-jitsu – 10 dan, karate – 5 dan, judo – 3 dan);
  • prof. dr hab. Anna Mlekodaj – zawodowo związana z PPUZ od początku jej istnienia, w latach 2008–2012 pełniła funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy. Naukowo zajmuje się literaturą gwarową regionu Podtatrza w ujęciu kulturowym i językoznawczym. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w 2008 r.;
  • dr hab. Robert Włodarczyk – dotychczasowy rektor PPUZ, pracownik Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego.

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zaopiniowano pozytywnie tylko jednego kandydata – prof. dr. hab. Tadeusza Ambrożego.

Przypomnijmy, że wakat na stanowisku rektora trwa od grudnia ub.r., gdy Kolegium Elektorów odwołało dr. hab. Roberta Włodarczyka. Kulisy odwołania szczegółowo opisywaliśmy w lutowym numerze „Forum Akademickiego”. Obecnie funkcję p.o. rektora PPUZ w Nowym Targu pełni dr Bianka Godlewska-Dzioboń.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)