Aktualności
Szkoły wyższe
11 Maja
Fot. Rafał Zaweracz/AMS
Opublikowano: 2022-05-11

W Szczecinie powstanie ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego

Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego zostanie utworzony w Akademii Morskiej w Szczecinie. Będzie kształcił wysoko wykwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej.

Zgodnie z przyjętą pod koniec kwietnia uchwałą Rady Ministrów uruchomienie programu budowy nowoczesnego ośrodka szkoleniowego dla branży morskiej w latach 2022–2025 będzie kosztować ponad 73 mln zł. O budowę Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Szczecinie Akademia Morska zabiegała od blisko 10 lat, a sam pomysł zrodził się jeszcze wcześniej. Potrzebę utworzenia takiej jednostki dostrzeżono także w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki budowie nowoczesnego ośrodka szkoleniowego stworzymy możliwość innowacyjnego kształcenia praktycznego studentów, przygotowując ich tym samym do pracy w sektorze gospodarki morskiej. Inwestując w edukację, działamy w interesie Polski i dbamy o przyszłe pokolenia Polaków – mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

POSRM powstanie na bazie posiadanego przez Akademię ośrodka szkoleniowego oraz hali będącej częścią kompleksu dydaktycznego przy ulicy Willowej. Będzie sąsiadował w budowanym właśnie naukowo-badawczym Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających, uzupełniając jego potencjał o kształcenie umiejętności praktycznych.  Według planów znajdzie się tu m.in. nowoczesny obiekt dydaktyczny, centrum symulacji medycznej czy centrum symulacji walki z ogniem i wodą. Realizacja tego przedsięwzięcia realnie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji specjalistów, którzy będą kształceni w tym miejscu – dotyczy to zarówno studentów (nie tylko uczelni morskich, ale także innych w tym regionie), jak i pracowników branży, dla których ośrodek będzie stanowił atrakcyjną bazę szkoleniową.

To centrum będzie następcą naszego wysłużonego już Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Dzięki tej ogromnej przyszłościowej inwestycji będziemy mogli dać studentom i kursantom niezbędne w ich pracy umiejętności, których poświadczenia nie będą już musieli szukać w zagranicznych ośrodkach. Tak nowoczesny ośrodek pozwoli nam konkurować z najnowocześniejszymi centrami szkoleniowymi w Europie – podkreśla dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

Obecnie ośrodek OSRM jest wyposażony w sprzęt sprzed około półwiecza. Dlatego budowa POSRM ma umożliwić kształcenie studentów w obszarze szkoleń praktycznych w oparciu o wyposażenie aktualnie występujące na statkach i w gospodarce morskiej. Jednostka zaoferuje studia na wszystkich poziomach, w tym doktoranckie. Powstająca baza dydaktyczna będzie również podstawą do realizacji programów nauczania dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Ośrodek pozwoli również na rozwinięcie działań integracyjnych w ramach europejskiego wyższego szkolnictwa morskiego. Będzie stanowił główną jednostkę szkoleniową dla kierunków priorytetowych w kształceniu, takich jak
transport, informatyka, mechatronika czy geodezja i kartografia, eksploatacja autonomicznych jednostek pływających.

Według założeń POSRM ma być najnowocześniejszą jednostką szkoleniową, jedyną tego rodzaju w Polsce, przeznaczoną do podnoszenia kompetencji osób dorosłych pracujących w branżach i jednostkach ściśle związanych ze służbami publicznymi, takimi jak: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie itd. Umożliwi również realizację ćwiczeń w ramach międzynarodowych grup reagowania kryzysowego w zakresie wypadków morskich. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pozwoli na szkolenie w warunkach maksymalnie zbliżonych do sztormowych, występujących w rzeczywistości, m.in. z użyciem i wodowaniem symulatora helikoptera.

MK, źródło: AMS

Dyskusja (0 komentarzy)