Aktualności
Szkoły wyższe
10 Stycznia
Fot. Aurelia Kołodziej
Opublikowano: 2023-01-10

W Szczecinie rusza Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów ZUT

Od marca studenci i absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie rozpoczną zajęcia w Akademii Wodorowej. Głównym celem programu jest szkolenie i rozwój wyspecjalizowanych kadr w kierunku innowacyjnych technologii wodorowych.

List intencyjny w sprawie utworzenia i prowadzenia Akademii Wodorowej władze uczelni podpisały z Grupą Azoty Police. To inicjatywa, która powstanie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, powołanej pod koniec listopada 2022 r. przez spółki skarbu państwa, wojewodę zachodniopomorskiego oraz szczecińskie uczelnie, w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Grupa Azoty Police do 2030 r. chce zrealizować plan konkretnych działań klimatyczno-energetycznych stanowiących odpowiedź m.in. na wymagania europejskiej polityki klimatycznej.

Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce, a nasz region ma ogromny potencjał w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Rozgałęzienie źródeł energii będzie wyzwaniem, które stworzy podstawę do rozwoju nie tylko „Zielonych Azotów”, ale również wpłynie na rozwój środowiskowy i gospodarczy kraju – powiedział Mariusz Grab, prezes Grupy Azoty Police.

Podkreślił też, że dalszy rozwój technologii wodorowych będzie możliwy dzięki ścisłej współpracy nauki i biznesu. W marcu ruszy Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów ZUT. Celem programu jest edukacja w kierunku innowacyjnych technologii wodorowych oraz ich praktycznego wykorzystania w aplikacjach biznesowych.

Dzięki liderowi innowacji w naszym województwie – Grupie Azoty Police – rozpoczniemy wartościowy program edukacyjny dla studentów i absolwentów polegający na przygotowaniu przez nich projektów związanych z zastosowaniem wodoru w transformacji energetycznej naszego kraju – zapowiedział prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

W pierwszej edycji mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwenci uczelni, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Kandydat musi wykazać średnią ocen ze studiów powyżej 4.0 i wykonać projekt w ramach zadania rekrutacyjnego.

Sądzę, że nasz potencjał, innowacyjne prace badawcze oraz nowocześnie prowadzona dydaktyka, zostaną w pełni wykorzystane – powiedział prof. Rafała Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Podkreślił też, że „właśnie w Szczecinie jest możliwe opracowanie wizjonerskich pomysłów, które znajdą swoje odzwierciedlenie w zielonym przemyśle”.

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa, w którą oprócz ZUT zaangażowane są także Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska i Politechnika Koszalińska, to inicjatywa mająca na celu stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej poprzez m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz rozwój technologii produkcji, przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru. Działania te mają przyczynić się do procesu dekarbonizacji polskiego przemysłu, dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Porozumienie zakłada m.in. wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie, zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Sygnatariusze będą podejmować działania zmierzające do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru. Zadeklarowano również współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym w obszarach takich, jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.

MK, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)