Aktualności
Opublikowano: 2017-07-11

W trosce o bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Grono sygnatariuszy zobowiązujących się do rozwijania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powiększyło się o kolejny podmiot. 3 lipca br. rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, podpisał bowiem Deklarację w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego. Do jej nadrzędnych założeń należy zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Twórcom deklaracji, czyli Urzędowi Transportu Kolejowego, zależy ponadto na zaangażowaniu przedsiębiorców działających w branży kolejowej w działania poprawiające bezpieczeństwo owocujące zrównoważonym rozwojem tego sektora gospodarki.

Deklaracja podpisana została do tej pory przez ponad 100 reprezentantów różnych sektorów. Pojawili się wśród nich przedstawiciele rynku kolejowego z przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych na czele, a także przewoźnicy, stowarzyszenia, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, naukowe i badawcze oraz producenci taboru i urządzeń kolejowych.

az

(źródło: uniwersytetradom.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)