Aktualności
Szkoły wyższe
22 Maja
Opublikowano: 2023-05-22

W tym tygodniu otwarcie dwóch izb Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

W tym tygodniu Akademia Kopernikańska organizuje uroczyste otwarcie dwóch izb Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Kolegium Filozofii i Teologii.

W stolicy rozpoczęła działalność Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Podstawowym celem jej działalności jest kształcenie najwyższej klasy naukowców oraz prowadzenie badań i prac rozwojowych. Będąc odrębnym podmiotem, instytucja ta zintegrowana jest z Akademią Kopernikańską – Zgromadzenie Ogólne AK pełni ustawową funkcję Rady Uczelni, a dodatkowo Akademia wpływa na obsadę personalną organów Szkoły, w tym rektorów.

W strukturze SGMK funkcjonować będzie pięć kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

W rozpoczynającym swoją działalność 24 maja Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia realizowane będzie kształcenie w dwóch dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

W związku z fundamentami systemu wartości chrześcijańskich, jakie reprezentował patron instytucji, Mikołaj Kopernik, zadaniem Szkoły Doktorskiej jest formowanie doktorantów do służby człowiekowi w duchu solidaryzmu społeczno-gospodarczego, a także służby ojczyźnie i w dalszej kolejności budowania wspólnoty między narodami – napisała w komunikacie Akademia Kopernikańska.

Dzień później w Krakowie rozpocznie swoją działalność Kolegium Filozofii i Teologii. Kształcić będzie w dyscyplinach: filozofia i nauki teologiczne.

Uwaga poświęcona doktorantom, podejmującym studia w zakresie wskazanych wyżej dyscyplin, będzie się wiązać z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, które wspierają zdolność do działania w zespołach badawczych. Tak zakreślona forma pracy odwoływać się będzie do ugruntowanego w kulturze uniwersyteckiej modelu relacji pomiędzy mistrzami i ich uczniami – dodaje Akademia.

Zaznaczono, że zaproszenie do współpracy uczonych, zwłaszcza przybywających z zagranicy, ma na celu odtworzenie
charakterystycznego dla średniowiecza przepływu intelektualistów i idei, będącego przyczyną fermentu, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w Europie.

Dlatego wspieranie studiów z zakresu filozofii i teologii ma ciągle swoją wartość nie tylko ze względu na otwieranie się na nowe możliwości pomyślenia świata (…) Pozwala też na odtworzenie w dużej mierze utraconej, ale jednocześnie pożądanej na nowo, roli mistrza, otoczonego gronem uczniów zaangażowanych w rozumienie otaczającej nas wszystkich rzeczywistości.

Program kształcenia obu izb ma być oparty na zasadach różnorodności treściowej, metodologicznej,
interdyscyplinarności, zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. W wywiadzie, który ukazał się w kwietniowym numerze „Forum Akademickiego”, prof. Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej, zapowiadał, że działalność dydaktyczna rozpocznie się jesienią.

Akademia Kopernikańska została powołana 1 września 2022 r. Nowa instytucja, wedle zamysłów jej pomysłodawców, ma zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do większej rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Głównym jej zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje: finansowanie badań naukowych, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie Nagród Kopernikańskich, organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego; przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów, współpracę międzynarodową.

MK, źródło: AK

Uczyć się od najlepszych


 

Dyskusja (0 komentarzy)