Aktualności
Szkoły wyższe
02 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-02

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęła się rekrutacja na studia

Nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy – „EDR-SBS”, nowe m.in. anglojęzyczne specjalności, bezpłatne zajęcia podnoszące kwalifikacje i umiejętności oraz cztery dobrze przygotowane i sprawdzone kierunki studiów. To nowości, które w tym roku przygotowała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Rekrutacja na studia rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r.

Dlaczego warto wybrać WSPiA?

Przede wszystkim, dlatego że aż 95% absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA rozpoczęło pracę po ukończeniu studiów. Tak wynika z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo jest to ponad 93%, a na studiach I stopnia, po których większość studentów kontynuuje naukę aż 80% Bardzo ważne jest też to, że według danych MNiSW prawie 60% absolwentów WSPiA uzyskuje pracę zaraz po studiach, a średni czas poszukiwania pracy przez naszych absolwentów wynosi około 2-óch miesięcy po zakończeniu studiów.

Tegorocznie maturzyści mogą wybrać jeden z czterech kierunków studiów. Jest to „Prawo” (jednolite pięcioletnie studia magisterskie), „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” (studia I i II stopnia) oraz nowy na rynku edukacyjnym kierunek studiowania „Administracja // Zarządzanie” (studia I i II stopnia).

Co nowego?

Największą tegoroczną nowością wprowadzoną przez WSPiA jest nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy, czyli „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step). Jego główne założenia to zbieranie przez studenta punktów za systematyczną naukę. Każdy przedmiot podzielony jest na „tematy”. Zaliczanie przedmiotu polega na systematycznym zdawaniu kolejnych „tematów”, omawianych na zajęciach i tym samym zbieraniu punktów.

Student sam decyduje, na jaką ocenę chce zapracować. System dzieli się na 6 etapów. Pierwszy to ocena dostateczna, a ostatni to wyróżniająca. Na ocenę dostateczną konieczne jest rozwiązanie pozytywnie wszystkich testów (można je rozwiązywać wielokrotnie), otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej z pytań problemowych i obecność oraz aktywność na ćwiczeniach. Ponadto student może zbierać punkty w ramach „mix-a edukacyjnego”, czyli za inne formy aktywności studenckiej. Nowością w systemie „EDR-SBS” jest to, że student po uzyskaniu pozytywnej oceny w wyznaczonym terminie ma możliwość jej poprawiania.

Nowe specjalności

W nowym roku akademickim WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia na kierunku „Administracja” anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics. Jest to unikatowa specjalność, która kształci specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci ZTSL będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych. Zajęcia w języku angielskim prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu logistyki i transportu z Polski i z zagranicy.

Nowa specjalność pojawi się także na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Jest to „bezpieczeństwo narodowe”. Są to studia adresowane do osób, które swoją przyszłość wiążą z bezpieczeństwem państwa, zarówno w ujęciu lokalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Jest to także odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną i tworzone nowe etaty związane z obsługą zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Podczas studiów studenci uzyskają praktyczne umiejętności m.in. organizacji i koordynacji akcji ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia w służbach, inspekcjach i strażach oraz jednostkach sektora prywatnego zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa.

Co możesz studiować w WSPiA?

Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje Ci studia na czterech różnych kierunkach. Pierwsze dwa to Administracja // Zarządzanie. Jest to nowy sposób studiowania. Pierwszy rok jest ogólny. Dopiero po pierwszym roku wybierasz czy bardziej interesuje Cię Administracja, czy Zarządzanie.

Na kierunku Administracja możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Do wyboru masz 10 różnych specjalności takich jak: Administracja celna i skarbowa, Administracja publiczna, E-administracja, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, Administrowanie firmą, Finanse i rachunkowość oraz wspomnianą powyżej NOWOŚĆ, czyli anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics.

W przypadku Zarządzania możesz wybrać studia I stopnia. W tym przy do wyboru masz cztery specjalności: Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Zarządzanie finansami i Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego

To Kolegium proponuje Ci studia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Możesz wybrać studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia (WSPiA jest jedyną na Podkarpaciu i jedną z nielicznych w Polsce, która oferuje studia drugiego stopnia na tym kierunku). Do wyboru masz 5 specjalności: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Zarządzanie kryzysowe i wspomnianą powyżej NOWOŚĆ, czyli Bezpieczeństwo narodowe.

Kolegium Prawa

Kolejny kierunek prowadzony przez Kolegium Prawa to pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo. Studia te podzielone są na dwie ścieżki. Pierwsza to Ścieżka Aplikacyjna uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Druga Ścieżka Kształcenia Ogólnego to propozycja dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych.

W ramach studiów prawniczych w WSPiA możesz także wybrać jedną z czterech indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

Uczelnia zaprasza także na Studia Podyplomowe i Seminaria Doktoranckie.

Podania o przyjęcie na studia można składać w biurze rekrutacyjnym w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 514 194 892 oraz na stronie www.wspia.eu.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)