Aktualności
Szkoły wyższe
15 Marca
Fot. Biuletyn PW
Opublikowano: 2018-03-15

Warszawskie porozumienie

Politechnika Warszawska ściśle współpracować będzie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Umowa ramowa regulującą zasady kooperacji podpisana została przez prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora PW i dr. inż. Piotra Szymczaka, prezesa SEP.

Oba podmioty zadeklarowały współdziałanie, które polegać będzie zarówno na wzmacnianiu sektora techniki i elektryki, jak i promowaniu historii tychże dziedzin, wliczając w to popularyzację sylwetek wybitnych elektryków. W ramach dwustronnego porozumienia zainteresowane strony wspólnie zorganizują Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, w trakcie których upowszechniana będzie wśród młodych ludzi wiedza obejmująca kształcenie techniczne, a w szczególności kierunki zintegrowane z elektryką, elektrotechniką, a także energetyką oraz innymi, pokrewnymi specjalnościami.

az

(źródło: pw.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)