Aktualności
Szkoły wyższe
13 Października
Źródło: WAT
Opublikowano: 2023-10-13

WAT buduje Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa

Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa powstanie w Wojskowej Akademii Technicznej. Już za cztery lata będą się w nim kształcić m.in. przyszłe kadry Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Koszt budowy to 200 mln zł.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowoczesnego zaplecza naukowo-dydaktycznego do realizacji prac związanych z rozwojem i zastosowaniem nowych technologii w Siłach Zbrojnych RP, zwiększających bezpieczeństwo i efektywność działania wojsk, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa. W obiekcie znajdą się laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne Wydziału Cybernetyki WAT oraz Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych na nowoczesne technologie w piątej domenie operacyjnej, infrastruktura wydziału wymaga ciągłego rozwoju, aby sprostać realizacji zadań związanych z kształceniem kadr i prowadzeniem działalności naukowej na światowym poziomie. W Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa nasi naukowcy będą realizować innowacyjne badania na skalę krajową i światową w zakresie sztucznej inteligencji, symulacji wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej i cyberbezpieczeństwa – zapowiada gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT.

Centrum stworzy nowe możliwości kształcenia kadr dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wydział Cybernetyki WAT był jednym z pierwszych w kraju, który uruchomił kierunek kształcenia kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Laboratoria, które powstaną w Centrum będą miały charakter zarówno dydaktyczny, jak i badawczy. Zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. W jednostce realizowane będą specjalistyczne kursy, takie jak: administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych, eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami, technologie symulacji wirtualnej w szkoleniu załóg wozów bojowych oraz technologie symulacji wirtualnej w doskonaleniu umiejętności planowania i prowadzenia działań bojowych. Nowe warunki do kształcenia i szkolenia kadr oraz prowadzenia ćwiczeń, treningów i gier wojennych z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska szkoleniowego odnajdzie w nowo powstającym budynku Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON.

Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa będzie się składać z dwóch czterokondygnacyjnych części połączonych szklanym łącznikiem. Powierzchnia użytkowa obiektu to niemal 9 500 mkw. W obiekcie znajdą się m.in.: Cyberpoligon – laboratorium gier wojennych, Cyber Center of Excellence (CCOE), laboratorium systemów śledzenia obiektów pola walki z pomieszczeniem technicznym, laboratoria symulacji wirtualnej w systemach zarządzania polem walki, laboratorium systemów mobilnych, laboratorium systemu zdolnościowego z przeznaczeniem na Analityczne Centrum Gier i Analiz Strategicznych oraz laboratorium informatyczne. W budynku zostaną również ulokowane pracownie technologiczno-wytwórcze, m.in. pracownia obwodów drukowanych, druku 3D i obróbki precyzyjnej. Obiekt będzie posiadał serwerownie, sale wykładowe, centrum konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Atrakcyjnym elementem będzie kopuła, w której znajdzie się pomieszczenie z ekranem w formie półsfery o promieniu 6 m, wyposażone w symulator wirtualny, generatory obrazu, procesor obrazu, projektory, nagłośnienie i stanowiska komputerowe oraz projektory z systemem nagłośnienia i ekranami projekcyjnymi.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)