Aktualności
Szkoły wyższe
13 Lutego
Fot. Alicja Szulc
Opublikowano: 2023-02-13

WAT uruchomiła Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne otwarto w Wojskowej Akademii Technicznej. Jednostka znacząco poszerza możliwości badawcze oraz dydaktyczne uczelni w zakresie wojskowych i komercyjnych systemów bezprzewodowych.

Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne, które powstało dzięki współpracy Wojskowej Akademii Technicznej z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Departamentem Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Zarządem Kierowania i Dowodzenia P6 i Zarządem Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego oraz amerykańską firmą L3HARRIS Technologies Inc., to znaczący krok na drodze do opracowania nowoczesnych technologii radiowych oraz kształcenia kadr Wojska Polskiego w tym zakresie.

Nowoczesne systemy teleinformatyczne decydują o przewadze i powodzeniu na współczesnym polu walki. Bezpieczna i niezawodna wymiana informacji umożliwia efektywne współdziałanie elementów wykorzystywanych w działaniach wojennych. Zbudowanie wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej stanowi podstawę do podejmowania optymalnych decyzji i skutecznego kierowania wojskami i środkami ogniowym – podkreśla gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT.

W Centrum prowadzone będą przede wszystkim szkolenia z obsługi radiostacji firmy L3Harris Technologies, w które wyposażone jest sprzęt i uzbrojenie pozyskiwane obecnie dla polskiej armii. Realizowane będą również szkolenia w zakresie obsługi radiostacji pochodzących od innych producentów, wykorzystywanych w polskich siłach zbrojnych oraz prace badawcze dotyczące rozwoju i integracji systemów radiowych. Centrum zajmie się rozwojem myśli technicznej w zakresie łączności radiowej Instytutu Systemów Łączności, który posiada 70-letnie doświadczenie w opracowywaniu nowych metod i technik niezawodnej transmisji informacji oraz efektywnego szkolenia kadr do obsługi współczesnego, coraz bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu łączności.

Utworzenie Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego stanowi znaczące poszerzenie możliwości badawczych oraz dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie wojskowych i komercyjnych systemów bezprzewodowych. W jednostce będą się mogli szkolić również natowscy sojusznicy, a co za tym idzie zmieni ono swój charakter z krajowego na międzynarodowy.

Nowo powstały obiekt wyróżnia ciekawa architektura połączona z wysoką funkcjonalnością. Znajduje się tu kilkanaście pracowni i laboratoriów, których wyposażenie umożliwia prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i dydaktyki na poziomie odpowiadającym wymaganiom XXI wieku. Miejsce znalazła tu również wszechstronna duża aula na 120 osób.

Studenci mają dostęp do Internetu, specjalistycznego oprogramowania, komputerów i sprzętu w warunkach umożliwiających jak najlepsze przyswajanie wiedzy, co, mam nadzieję, przyczyni się do uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania – podkreśla prof. Ryszard Szplet, dziekan Wydziału Elektroniki WAT.

Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne to już trzecia zrealizowana w ostatnich miesiącach inwestycja laboratoryjno-dydaktyczna Wojskowej Akademii Technicznej. W 2022 roku Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji zyskał nową siedzibę Katedry Rozpoznania Obrazowego, a Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania – Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)