Aktualności
Szkoły wyższe
28 Listopada
Fot. Katarzyna Puciłowska
Opublikowano: 2023-11-28

WAT współpracuje z PKP CARGO w rozwijaniu transportu drogowego i kolejowego

Doskonalenie konstrukcji specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego, badania symulacyjne, wdrażanie prototypowych platform i wagonów oraz rozwijanie zintegrowanych systemów logistycznych transportu kolejowego – to główne założenia porozumienia podpisanego między Wojskową Akademią Techniczną a PKP CARGO SA.

Umowę o współpracy podpisali prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – prorektor ds. naukowych WAT i Jacek Rutkowski – członek zarządu PKP CARGO SA. Współpraca będzie dotyczyć inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, promowania wyników zrealizowanych badań, w tym opracowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz. W planach jest również wspólne kształcenie studentów i doktorantów, w tym organizowanie staży i praktyk. W ramach wymiany wiedzy i doświadczeń porozumienie przewiduje organizowanie szkoleń, kursów i konferencji naukowych.

W ubiegłym roku przekazaliśmy licencję na produkcję platformy-kontenera, opracowanej przez naszych naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Konstrukcja ta powstała z myślą o transporcie dłużycy drewnianej i metalowej oraz towarów paletyzowanych, ale przy specjalnym dostosowaniu może też służyć do przewozu zboża z Ukrainy. Posiadamy wybitnych specjalistów w zakresie rozwijania technologii transportowych i odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze – zapewnia prof. Andrzej Dobrowolski.

Wojskowa Akademia Techniczna posiada długoletnie doświadczenie w opracowywaniu konstrukcji specjalnych dla transportu kolejowego i drogowego. Rozwiązania skierowane do producentów taboru kolejowego mogą mieć podwójne zastosowanie, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Nasi naukowcy opracowali też wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozów intermodalnych, który został objęty krajową i europejską ochroną patentową. Mogą nim być przewożone naczepy samochodów ciężarowych, ale też różne typy pojazdów, takie jak ciągniki czy ciężarówki. Planujemy rozwój tej konstrukcji i dostosowanie jej do przewozu ciężkich pojazdów wojskowych, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i ich rozładunku w dowolnym miejscu, nawet poza terminalem – zapowiada prof. Jerzy Małachowski, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

Współpraca z PKP CARGO SA będzie dotyczyć dwóch obszarów: logistyki i technologii.

Jako firma potrzebujemy wiedzy o potencjalnych rynkach, którą da się przełożyć na wiedzę handlową, stąd aspekt logistyczny. Natomiast aspekt techniczny wiąże się z poszukiwaniem sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wojsko Polskie wyposażane jest w nowoczesny sprzęt. Jako narodowy przewoźnik towarowy chcielibyśmy mieć pod swoją pieczą przewozy sprzętu wojskowego, również na linii międzynarodowej. Wojsko powinno budować swoje terminale przeładunkowe, które będą wykorzystywane zarówno w czasie pokoju, jak i na wypadek zagrożeń militarnych – podkreśla Jacek Rutkowski, członek zarządu PKP CARGO SA.

PKP CARGO SA jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także kluczowym partnerem na Nowym Jedwabnym Szlaku, oferującym usługi transportowe w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)