Aktualności
Szkoły wyższe
14 Kwietnia
Źródło: www.wat.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-14

WAT z unikatową pracownią systemu DUNAJ II wspomagającego obronę powietrzną

Na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej otwarto nową pracownię, w której kształcić się będą studenci i przyszły personel obsługujący Zautomatyzowany System Przetwarzania Informacji Radiolokacyjnej DUNAJ II. To unikatowe rozwiązanie używane przez Siły Zbrojne RP do wspomagania funkcjonowania obrony powietrznej oraz do pracy w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO.

System DUNAJ II powstał w celu zautomatyzowania procesu zarządzania polską przestrzenią powietrzną i stanowi wyposażenie Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych RP. Jak wyjaśnia dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT, kierownik Zakładu Teledetekcji w Instytucie Radioelektroniki WEL WAT, podstawowym elementem systemu jest oprogramowanie obiektu CRR-20 wytworzone przez firmę Filbico we współpracy i na zamówienie PIT-RADWAR S.A. Służy ono do automatyzacji procesu zbierania i przetwarzania informacji z posterunków radiolokacyjnych, identyfikacji i śledzenia obiektów powietrznych oraz wytwarzania, zobrazowania i dystrybucji w czasie rzeczywistym uogólnionej informacji o sytuacji powietrznej. Oprogramowanie obiektu CRR-20 wspomaga również proces naprowadzenia samolotów oraz zapewnia wymianę danych o sytuacji powietrznej z innymi systemami obrony Sił Zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych (NATINAMDS).

Uruchomienie pracowni w sposób jakościowy polepszy kształcenie naszych studentów wojskowych, uczestników studiów podyplomowych, jak również słuchaczy kursów prowadzonych w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT. Szkolenie to podniesie kwalifikacje żołnierzy zawodowych korpusu osobowego sił powietrznych i przeciwlotniczego – zapowiada dr inż. Bronisław Wajszczyk z Wydziału Elektroniki WAT, twórca koncepcji pracowni.

Wykorzystanie w pracowni specjalistycznego oprogramowania, przygotowanego na potrzeby wsparcia procesu dydaktycznego w zakresie symulacji i analizy strumieni radarowych, pozwoli również na ocenę zadań wykonywanych przez studentów oraz kursantów podczas zajęć laboratoryjnych.

Pracownia Zautomatyzowanego Systemu Przetwarzania Informacji Radiolokacyjnej odzwierciedla realną architekturę sektorów obrony powietrznej Polski opartą m.in. na obiektach CRR-20. Dlatego oprócz wzbogacenia procesów dydaktycznych umożliwi także realizację prac badawczych nad rozwojem Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia oraz nowych urządzeń radiolokacyjnych, które mogą być pozyskane dla Sił Zbrojnych RP.

Pracownia będzie też wsparciem w prowadzeniu ćwiczeń z systemem rozpoznania radiolokacyjnego Sił Zbrojnych RP – dodaje dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, pomysłodawca i koordynator działań związanych z jej uruchomieniem.

Pracowania została wyposażona w rozwiązania sprzętowe i technologie Fujitsu (Eternus, Primergy, Celsjus) oraz oprogramowanie wykorzystujące technologie Oracle Database Enterprise Edition wraz z opcją Real Application Clusters. Pracownię wyposażono również w opracowane i zaprojektowane przez Filbico rozwiązanie Data-Diode, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego przesyłania danych między systemami oraz sieciami teleinformatycznymi.

Wyspecjalizowane oprogramowanie systemów rozpoznania i zarządzania przestrzenią powietrzną zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i replikacji danych. Pracownia pełni także istotną funkcję szkoleniowo-dydaktyczną związaną z poznawaniem i budowaniem świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego współpracujących ze sobą systemów teleinformatycznych – podkreśla mgr inż. Michał Marzec, dyrektor ds. rozwoju firmy Filbico, która wspólnie z firmą Fujitsu zbudowała pracownię systemu Dunaj II.

Uruchomienie pracowni było możliwe dzięki modelowej współpracy pomiędzy Wydziałem Elektroniki WAT a Zarządem Wojsk Radiotechnicznych. Rezultatem owocnej współpracy są również konsultacje planów oraz programów studiów w specjalności radiolokacja dla kolejnych naborów studentów. Warto też podkreślić cykliczny udział pracowników Wydziału Elektroniki WAT w ćwiczeniach dotyczących systemu rozpoznania radiolokacyjnego Sił Zbrojnych RP oraz okresową modyfikację kursów doskonalących i studiów podyplomowych w zakresie tematyki radiolokacyjnej. W 2019 r. wydano podręcznik akademicki pt. „Walka radioelektroniczna w radiolokacji”. Powstał on na zamówienie Wojsk Radiotechnicznych (WRt), a jego autorami są pracownicy Wydziału Elektroniki WAT oraz PIT-RADWAR S.A.

Środki finansowe na wyposażenie pracowni zapewniło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)