Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Fot. Piotr Kieraciński
Opublikowano: 2024-03-08

Wiceminister Maria Mrówczyńska na KRUP w Opolu

Studenci europeistyki do Korpusu Prezydencji, większe zmiany w ewaluacji dopiero od kolejnego okresu, do końca tego półrocza nowe zasady tworzenia listy czasopism – to część z zapowiedzi wiceminister nauki Marii Mrówczyńskiej, o których mówiła podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Opolu.

Przedstawiciele 21 uczelni obradują w Opolu na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Gospodarzem jest obchodzący w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia Uniwersytet Opolski. Do grona członków KRUP dołączył Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, który status uniwersytetu klasycznego uzyskał w rezultacie ostatniej ewaluacji działalności naukowej. Rektor UJD, prof. Anna Wypych- Gawrońska, po raz pierwszy uczestniczy w posiedzeniu KRUP jako pełnoprawny członek tego gremium.

Gościem posiedzenia jest wiceminister nauki Maria Mrówczyńska, która zapoznała rektorów z najbliższymi planami resortu. Zapowiedziała między innymi, że kolejna ocena jakości działalności naukowej, obejmująca okres 2022–2025, odbędzie się według obecnie obowiązujących zasad. Kilkanaście dni temu mówiono też o tym na Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Zdaniem kierownictwa resortu na głębsze zmiany jest już za późno, niewykluczone są jedynie drobne korekty, np. dotyczące obliczania średniej liczby N.

Ośrodek Przetwarzania Informacji nie zdążyłby przebudować systemu informatycznego do nowych zasad, gdybyśmy mieli je wprowadzić od zaraz. Zatem o większych modyfikacjach możemy mówić dopiero przy kolejnej ocenie za okres 2026–2029, ale już teraz przyjmujemy wszelkie sugestie pożądanych zmian w tym zakresie – mówiła w Opolu wiceminister nauki.

Zapewniła, że do końca tego półrocza zostaną opracowane nowe reguły tworzenia listy czasopism. Zajmuje się tym zespół ekspertów Komisji Ewaluacji Nauki. Sam wykaz ma być opublikowany do końca roku.

Mrówczyńska przedstawiła także plan na nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Będzie ona przebiegać dwuetapowo. Prostsze i pilne zmiany zostaną skierowane do wprowadzenia w pierwszej nowelizacji, do końca czerwca. Propozycje należy zgłaszać do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do końca marca. Procedurę tę wyjaśniał na naszym portalu Marcin Pałys, szef RGNiSW. Do tej pory wpłynęło już ponad 700 uwag, które dotyczą blisko tysiąca kwestii – wiele propozycji jednak się wyklucza, więc potrzebna będzie ich szczegółowa analiza. Zgłoszono m.in. sprawę stosowania przepisów KPA w postępowaniach awansowych, a konkretnie głosowań członków komisji doktorskich/habilitacyjnych, promotorów i recenzentów. Obecna sytuacja, gdy wskutek interpretacji MNiSW nie mogą oni brać udziału w głosowaniach (chodzi o możliwy konflikt interesów), jest często wielce kłopotliwa, szczególnie w mniejszych dyscyplinach.

Zgłaszane sugestie mogą dotyczyć też innych ustaw, np. Prawa zamówień publicznych. Wśród rozpatrywanych kwestii będzie m.in. zwiększenie kwoty, która może być wykorzystana bez rygorów zamówień publicznych na pilne i niezbędne do realizacji badań drobne zakupy, np. odczynniki do doświadczeń. Aktualne przepisy utrudniają realizację badań, zwłaszcza w naukach eksperymentalnych.

W ministerstwie przygotowywana jest również nowelizacja ustawy w zakresie studiów podyplomowych – zostaną powiązane z kierunkami kształcenia, a zatem i oceniane razem z nimi. M. Mrówczyńska odniosła się też do zleconej przez resort kontroli nowych kierunków lekarskich. Polska Komisja Akredytacyjna kontroluje kierunki po I i III roku oraz po zakończeniu cyklu kształcenia.

Będziemy kierować się oceną PKA. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że uczelnia nie dostosowała się do kryteriów, wówczas rekrutacja zostanie zawieszona. Jeśli uczelnia nie dostosuje się mimo to do rekomendacji PKA, kierunek zostanie zlikwidowany, a studenci będą mogli kontynuować kształcenie w uczelniach zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Mówimy o niewielkiej skali: to 9 nowych szkół wyższych, 3 kolejne otworzą lekarski w tym roku, w sumie kształci się na nich 600 studentów, czyli mniej niż na jednej „starej” uczelni medycznej. Nie zakładamy jednak najgorszego scenariusza – powiedziała Mrówczyńska.

Ministerstwo chce zaproponować uczelniom współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz w kwestii pozyskiwania grantów europejskich. Z kolei resort cyfryzacji umożliwi składanie wniosków o środki z Krajowego Planu Odbudowy na cyfryzację różnych uczelnianych procesów. Z tego źródła popłyną też fundusze na mikropoświadczenia.

W styczniu 2025 roku rozpocznie się prezydencja Polski w Radzie UE. Przy Kancelarii Premiera RP powstać ma Korpus Prezydencji, a MNiSW zabiega o to, by weszli do niego studenci II stopnia europeistyki. Wiceminister zabrała także w głos w sprawie kredytów studenckich. Przyznała, że zainteresowanie nimi jest tak nikłe, że rodzi się pytanie, czy warto ten program utrzymywać. Obecnie jest on realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

PK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Bb 09.03.2024 08:58

    Cieszę się, że wreszcie będzie kontrola jakościowa studiów podyplomowych, bo to co się dzieje teraz, to prawie patologia w kształceniu nauczycieli i niektórych MBA.