Aktualności
Szkoły wyższe
09 Kwietnia
Źródło: www.zu.p.lodz.pl
Opublikowano: 2020-04-09

Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki

Politechnika Łódzka wraz z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki otrzymała niemal 12 milionów zł dofinansowania na projekt, w efekcie którego powstanie baza danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki. Uczelnia jest liderem tego przedsięwzięcia.

Połączenie potencjału know-how renomowanej uczelni technicznej z potężną bazą danych medycznych jednej z najbardziej wyspecjalizowanych placówek medycznych w Polsce pozwoli stworzyć użyteczną i zaawansowaną technologicznie wirtualną platformę. Głównym, celem jest poprawa jakości udostępniania i prezentacji danych, udostępnienie informacji sektora publicznego, umożliwienie ponownego wykorzystania komplementarnych zasobów nauki będących w posiadaniu Politechniki Łódzkiej i Instytutu CZMP, jak również utworzenie systemu do przechowywania i udostępnienia w postaci cyfrowej danych ICZMP oraz PŁ.

W wyniku realizacji projektu powstanie wspólna baza danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki, zawierająca co najmniej 1 000 400 danych medycznych. Przed udostępnieniem zostaną one zdigitalizowane, zanonimizowane, pogrupowane, uporządkowane, opisane metadanymi.

– Cyfrowa technologia kształtuje na nowo standardy pracy specjalistów. Dzięki projektowi możliwe będzie korzystanie z powstałej bazy danych do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy, statystyk. Będzie to też jedyne w swoim rodzaju źródło informacji popularnonaukowej dla społeczeństwa – mówi prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor PŁ.

Dodaje, że zostanie zbudowany system informatyczny, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez Politechnikę Łódzką oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzięki niemu możliwe będzie udostępnianie zgromadzonych informacji na stronie www i dedykowanych interfejsach API, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Użytkownik będzie miał do nich dostęp z możliwością przeglądania oraz pobierania, bez potrzeby zakładania konta i podawania swoich danych.

– Projekt posłuży m.in. rozwojowi diagnostyki onkologicznej czy też chorób rzadkich, umożliwiając dalsze badania nad tymi jednostkami chorobowymi. Stworzenie wirtualnej platformy z tak dużą liczbą danych jest odpowiedzią na problem utrudnionego lub wręcz niemożliwego cyfrowego dostępu do atrakcyjnych i unikatowych danych medycznych, np. dotyczących histopatologii. Istnieją one obecnie w rozproszonej, niezintegrowanej, analogowej postaci, co znacznie opóźnia powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w medycynie, spowalnia prace badawczo-naukowe, podnoszenie kompetencji i edukację lekarzy specjalistów oraz kadry naukowej – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor ICZMP.

Projekt „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki MDB-MEDICAL DATA BANK”. realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. Otrzyma dofinasowanie w wysokości ponad 11,6 mln zł. Prace zaczną się 1 czerwca tego roku i potrwają do maja 2023 roku.

źródło: Życie Uczelni, PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)