Aktualności
Szkoły wyższe
11 Września
Opublikowano: 2019-09-11

Wkrótce wybory rektora Politechniki Opolskiej

W piątek, 13 września, mija ustalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą termin zgłaszania kandydatów na rektora Politechniki Opolskiej. Wybory uzupełniające odbędą się w ostatnim dniu miesiąca.

Przeprowadzenie wyborów stało się konieczne po śmierci prof. Marka Tukiendorfa. Pełnił on funkcję rektora od 2012 roku. Zmarł 18 lipca w wieku 55 lat. Na mocy przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako najstarszemu członkowi senatu uczelni, obowiązek pełnienia funkcji rektora przypadł dr. inż. Henrykowi Nowakowi. Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła, że wybory nowego rektora na okres do zakończenia obecnej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku, odbędą się 30 września. Tego dnia zbierze się Uczelniane Kolegium Elektorów, które dokona wyboru. Skład UKE liczy 100 osób. Wśród nich znajdują się przedstawiciele poszczególnych wydziałów uczelni, administracji, środowiska studentów i doktorantów.

Do 13 września Rada Uczelni oraz elektorzy mogą zgłaszać nazwiska kandydatów na rektora. Wstępna lista zostanie zamieszczona w poniedziałek 16 września. Dwa dni później, zgodnie z ustalonym terminarzem, kandydatów zaopiniuje Senat Politechniki Opolskiej, po czym podana zostanie ostateczna lista kandydatów.

Na tydzień przed wyborami dojdzie do spotkania kandydatów na rektora z pracownikami uczelni, doktorantami i studentami, podczas którego pretendenci do kierowania PO przedstawią swój program i pomysły na zarządzanie uczelnią. Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się 30 września. Tego dnia poznamy nowego rektora Politechniki Opolskiej.

MK, źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)