Aktualności
Szkoły wyższe
25 Marca
Źródło: Uniwersytet Opolski
Opublikowano: 2021-03-25

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej jednostki UO

Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego powstaje w Prószkowie i Opolu. W środę 24 marca wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej jednostki Uniwersytetu Opolskiego. 

Rozpoczęcie inwestycji, stanowiącej jeden z głównych priorytetów w swojej drugiej kadencji, zapowiedział przed ubiegłorocznymi wyborami rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk. W środę 24 marca wraz z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą, kanclerzem uczelni Zbigniewem Budziszewskim i prezesem firmy Techbud Dariuszem Wosiem podpisał i wmurował akt erekcyjny pod budowę centrum. Uroczystość odbyła się na placu budowy przy ul. Oleskiej.

Podpisujemy akt erekcyjny w niemal sześć lat od dnia, gdy przedstawialiśmy nasze pierwsze pomysły dotyczące projektu realizowanego na bazie prószkowskiej pomologii. Z czasem musieliśmy zweryfikować plany z różnych względów. W zeszłym roku udało nam się jednak wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji projektu, a dziś jesteśmy na budowie laboratorium badawczego opolskiej części inwestycji. W Prószkowie także trwa już budowa. Projekt Pomologia jest więc w fazie inwestycyjnej i jest początkiem zagospodarowania całej przestrzeni, którą widzimy wokół, a gdzie z czasem powstanie m.in. obiekt dla naszych informatyków i stołówka studencka – zapowiedział rektor UO.

Jeden egzemplarz aktu erekcyjnego wmurowano w fundament powstającego budynku przy ulicy Oleskiej, jeden zawiśnie w przyszłości w jego wnętrzu, a kolejny znajdzie swoje miejsce w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Podstawowym celem projektu jest utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka naukowego w zakresie badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Powstanie unikalna jednostka multidyscyplinarna na bazie kadry Uniwersytetu Opolskiego. Powstały ośrodek naukowy będzie częściowo prowadził działalność komercyjną w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Inwestycja, której koszt oszacowano na 42 mln zł, realizowana jest wspólnie przez uczelnię i władze samorządowe Prószkowa. Nowa jednostka ma powstać na tzw. pomologii, czyli na zaniedbanych od lat terenach po dawnym prószkowskim Zespole Szkół Przyrodniczych. Na terenie dawnej Królewskiej Akademii Nauk zostanie wyremontowany budynek o powierzchni 240 metrów kwadratowych. Ponadto wykorzystywany gospodarczo będzie budynek dawnej stodoły. Na obszarze 9 ha powstanie zewnętrzna infrastruktura badawcza. Wybudowana zostanie szklarnia doświadczalna o powierzchni 58 m kw oraz komora fitotronowa o powierzchni 12 m kw, a także magazyn gazów technicznych o powierzchni 10 m kw. W Prószkowie znajdą się też poletka doświadczalne, ścieżki edukacyjne oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem, np. targów.

Druga – badawcza – część centrum zlokalizowana będzie na terenie kampusu UO przy ul. Oleskiej. Planowane jest wyposażenie laboratoriów badawczych będących zapleczem prac naukowców. Ponadto zostanie wybudowany nowy trzykondygnacyjny budynek o powierzchni około 3 tys. metrów kwadratowych. Remont przejdzie istniejąca już nieruchomość, w której swoje badania prowadzą pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Łączna powierzchnia budynków przeznaczona na badania naukowe będzie wynosiła blisko 2,4 tys. m kw.

Działalność komercyjna ośrodka zakłada współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej z całej Polski. Będzie ona realizowana przez pracownie badawcze: odnawialnych źródeł energii; ekologii stosowanej roślin polnych i rolnictwa ekologicznego; GIS, teledetekcji i analiz przestrzennych obszarów wiejskich. Przewidziana jest także kooperacja z instytucjami otoczenia biznesu zrzeszającymi przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego.

źródło: UO

 

Dyskusja (0 komentarzy)