Aktualności
Szkoły wyższe
25 Czerwca
Od lewej: prof. Janusz Wolny, dziekan WFiIS oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH
Opublikowano: 2020-06-25

Wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek AGH

W czwartek, 25 czerwca, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obiekt będzie pełnić funkcje dydaktyczne dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. 

Pięciokondygnacyjny budynek o kubaturze ponad 21 tys. metrów sześciennych i powierzchni użytkowej ok. 4 tys. metrów kwadratowych powstaje przy ul. Reymonta 19. W gmachu znajdą się m.in. pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. Pozwoli to na zespolenie w jednym kompleksie wszystkich grup badawczych WFiIS, rozproszonych obecnie na terenie kampusu AGH.

Dynamicznie rozwijający się Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej posiada status jednostki flagowej polskiej nauki (KNOW, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) oraz najwyższą kategorię poziomu naukowego: A+. Nowoczesny obiekt umożliwi stworzenie wydziałowi bazy dla rozwoju biofizyki, zarówno jako kierunku badawczego, jak i kierunku studiów na WFiIS AGH, który uzyskał prawa do nadawania habilitacji w tej dziedzinie.

Ponadto pozyskanie dodatkowej przestrzeni pozwoli na rozwój specjalistycznych, kilkunastu nowych pracowni studenckich, m.in. Nowoczesnych Materiałów i Technologii, Komputeryzacji Pomiarów oraz Fizyki Fazy Skondensowanej. Dzięki nowym laboratoriom studenci będą mogli kształcić praktyczne, interdyscyplinarne umiejętności na kierunkach takich, jak: fizyka techniczna, fizyka medyczna, informatyka stosowana, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna czy bionanotechnologia. Nie bez znaczenia jest też wykorzystywanie infrastruktury wydziału do organizowania cyklicznych akcji popularyzujących nauki fizyczne wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczestników Uniwersytetu Otwartego AGH.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Mostostal SA to 44,6 mln zł. Dofinansowania dla pierwszego etapu budowy w wysokości ponad 5 mln zł udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest wiosną przyszłego roku.

źródło: AGH

 

Dyskusja (0 komentarzy)