Aktualności
Szkoły wyższe
22 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-22

WNEiZ z pełnymi prawami w finansach

19 grudnia Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziło uchwałę sekcji ekonomicznej Centralnej Komisji o nadaniu Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pełnych uprawnień akademickich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

– Oznacza to, że wydział posiada wszystkie uprawnienia w obszarze nauk ekonomicznych, z wyłączeniem towaroznawstwa. Nadanie uprawnień to docenienie potencjału naukowo-badawczego naszego wydziału w tej najmłodszej dyscyplinie nauk ekonomicznych. Znaczny przyrost doktoratów z finansów, habilitacji pracowników wydziału w tym obszarze oraz tytułów profesorskich został ukoronowany przyznaniem uprawnień i jest to ogromny sukces wydziału, który w ostatnich latach uzyskał także pełne uprawniania w obszarze zarządzania. Mamy nadzieję, że to potwierdzenie potencjału naukowego znajdzie w najbliższych latach odzwierciedlenie również  w badaniach naukowych prowadzonych w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do posiadanych już uprawnień z ekonomii i zarządzania oraz przyznanej wydziałowi kategorii A – doszedł ostatni brakujący element. Staliśmy się tym samym wydziałem kompletnym w naukach ekonomicznych, a posiadany potencjał naukowy z pewnością będzie służył studentom i naukowcom prowadzącym badania w obszarze nauk ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą – podsumowuje prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)