Aktualności
Szkoły wyższe
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

WNoZ US z proekologiczną nagrodą

Wydział Nauk o Ziemi US znalazł się w gronie instytucji docenionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za szczególną aktywność promującą postawy proekologiczne. 20 marca w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w imieniu władz i pracowników wydziału statuetkę za wieloletnią współpracę odebrała prodziekan ds. nauki, dr hab. Anna Cedro, prof. US.

W ostatnich latach Wydział Nauk o Ziemi US realizował trzy projekty współfinansowane przed WFOŚiGW:
– Doposażenie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej CDBNP US dla celów edukacyjnych i dydaktycznych (wartość projektu: 127.967,41, kwota dofinansowania: 120.048,05; kierownik: dr Dominik Zawadzki),
– Studia podyplomowe Biopaliwa i odnawialne źródła energii (wartość projektu: 52.000,00; kierownik: dr Małgorzata Świątek),
– Edukacja ekologiczna w Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (kwota dofinansowania: 279.886,66, kierownik: dr Tomasz Olechwir).

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)