Aktualności
Szkoły wyższe
25 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-25

WSB w Poznaniu z prestiżową akredytacją IACBE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ponownie uzyskała prestiżowy certyfikat International Accreditation Council for Business Education. Akredytację otrzymały w sumie cztery kierunki i wszystkie programy MBA, w tym EMBA. 

International Accreditation Council for Business Education (IACBE), dawniej International Assembly for Collegiate Business Education) z siedzibą w amerykańskim stanie Kansas, jest uznawana za lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej. Akredytowała dotąd ponad 1800 programów biznesowych w uczelniach na całym świecie. Certyfikat jest potwierdzeniem jakości i wymaga spełnienia przez uczelnię kryteriów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, kadry naukowo-dydaktycznej, innowacyjności dydaktycznej, innowacyjnego zarządzania oraz dobrych relacji z biznesem. W praktyce akredytacja gwarantuje studentom, że w danej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu nie po raz pierwszy uzyskała prestiżową akredytację IACBE. Reakredytację otrzymały kierunki: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowane na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu, a także na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. Po raz pierwszy certyfikat przyznano także handlowi międzynarodowemu na studiach pierwszego stopnia na WFiB oraz wszystkim programom MBA (w tym EMBA). Akredytację otrzymało także zarządzanie online na poziomie studiów pierwszego stopnia w obu wydziałach.

Uzyskanie akredytacji międzynarodowej to potwierdzenie jakości kształcenia, spełniającego czytelne i uznawane w środowisku kryteria. Podnosi to wiarygodność nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za  granicą, budując przy tym wizerunek uczelni. Dzięki rozpoznawalnej akredytacji zakorzeniliśmy się w globalnej sieci szkół biznesowych. Kandydaci z zagranicy wskazują, że akredytacja pomogła im w podjęciu decyzji o aplikowaniu na studia – tłumaczy dr Piotr Dawidziak, dyrektor Międzywydziałowego Centrum ds. Akredytacji i Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu.

Akredytację przyznano na siedem lat, tj. do końca 2028 roku. Dodajmy, że IACBE akredytuje również uczelnie publiczne. Wśród nich, jako pierwszy z Polski, certyfikat otrzymał w ub.r. Uniwersytet Łódzki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)