Aktualności
Szkoły wyższe
21 Lipca
Źródło: materiały WSE
Opublikowano: 2022-07-21

WSE w Krakowie wkrótce filią Uniwersytetu SWPS

Wspólną decyzją Prezydenta Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz władz Uniwersytetu SWPS obie uczelnie rozpoczynają współpracę i proces stopniowej integracji. W perspektywie kilku lat krakowska szkoła przekształci się w filię Uniwersytetu SWPS.

Poszukując nowych możliwości rozwoju dla swojej uczelni, prof. Tadeusz Pomianek, Prezydent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, podjął rozmowy z założycielem oraz władzami Uniwersytetu SWPS. Obie strony uzgodniły warunki porozumienia, na mocy którego nastąpią zmiany właścicielskie i zarządcze. Ustalono, że Uniwersytet SWPS obejmie kontrolę nad spółką Europejskie Centrum Certyfikacji, pełniącą funkcję założyciela WSE. Powołany zostanie nowy zarząd tej spółki. Jego prezesem będzie rektor Uniwersytetu SWPS prof. Roman Cieślak, a wiceprezesami: dr Ewa Ger, dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS oraz Piotr Voelkel. W wyniku tych zmian Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, jak zapowiedziano w komunikacie prasowym, w ciągu kilku lat stanie się filią Uniwersytetu SWPS w Krakowie.

Planowane zmiany otwierają nowe możliwości dla pracowników oraz społeczności studentów i słuchaczy oraz współpracujących z uczelniami partnerów. Wkrótce dojdzie do spotkania przedstawicieli Uniwersytetu SWPS z władzami i pracownikami WSE. Ich celem będzie zaplanowanie działań integrujących społeczności obu uczelni i ustalenie kierunków współpracy. W dalszej perspektywie zaplanowano przygotowanie wspólnej oferty edukacyjnej, współpracę w dyscyplinach naukowych i artystycznych reprezentowanych w obu uczelniach, a także uruchomienie projektów rozwojowych dla pracowników.

W informacji przesłanej mediom zaznaczono, że rozpoczynająca się integracja uczelni nie będzie miała wpływu na ofertę dydaktyczną WSE w roku akademickim 2022/23, a studenci zgodnie z planem rozpoczną swoją naukę.

źródło: SWPS

 

Dyskusja (0 komentarzy)