Aktualności
Szkoły wyższe
14 Marca
Opublikowano: 2018-03-14

WSPiA kolejny raz najlepsza wśród niepublicznych uczelni prawniczych

50 procent spośród ubiegłorocznych absolwentów „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu na wybraną aplikację, zdała test z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich polskich uczelni niepublicznych kształcących przyszłych prawników. Analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pod względem zdawalności wyprzedzili przedstawicieli m.in. SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego czy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. WSPiA jako jedyna niepubliczna uczelnia kształcąca przyszłych prawników może pochwalić się tym, że aż 50% jej ubiegłorocznych absolwentów spośród tych, którzy przystąpili do egzaminu na aplikację, ukończyła go z wynikiem pozytywnym.

W ogólnym zestawieniu uczelni publicznych i niepublicznych, z których do egzaminu na wybrane aplikacje przystąpiło poniżej 100 absolwentów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zajęła bardzo wysokie 4. miejsce. Analiza pokazuje także, że egzamin na wybraną aplikację zdało aż 71% absolwentów WSPiA, którzy ukończyli studia z oceną 5 (II miejsce w Polsce wśród uczelni, z których do egzaminu przystąpiło poniżej 100 absolwentów). Z kolei wśród absolwentów, którzy na dyplomie otrzymali ocenę dobrą, aż 66% zaliczyło test na wybraną aplikację (I miejsce w Polsce wśród uczelni, z których do egzaminu przystąpiło poniżej 100 absolwentów).

Jak podkreśla prof. Czesław Kłak, dziekan – dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, to pokazuje siłę dyplomu naszej Uczelni, jak też dowodzi wysokiej jakości kształcenia i troski o karierę zawodową naszych Absolwentów. – Takie wyniki pokazują, że autorski program studiów oraz nowoczesne i praktyczne sposoby nauczania przygotowane i wprowadzone przez prof. Jerzego Posłusznego, rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej doskonale przygotowują do egzaminów na wybrane aplikacje. Konsekwentnie realizowany od lat program kształcenia na kierunku prawo przynosi wymierne efekty. Nie kształcimy masowo, nie zależy nam na ilości, lecz na jakości. Ci, którzy marzą o wykonywaniu wybranego zawodu prawniczego, przede wszystkim adwokata czy radcy prawnego, już na studiach mają zapewniony bogaty program zajęć praktycznych, zarówno w postaci warsztatów, jak i pracowni praktycznych. Realizujemy też dodatkowe zajęcia aplikacyjne, dla tych, którzy podjęci decyzję o ubieganiu się o przyjęcie na wybraną aplikację. W ten sposób staramy się modelować karierę naszych studentów – podkreśla prof. Czesław Kłak, dziekan-dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA.

Dodaje, że absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej próbowali swoich sił na egzaminach aplikacyjnych nie tylko w Rzeszowie. Trzech absolwentów zdawało egzamin w Krakowie, dwie osoby w Warszawie.

Prawo w WSPiA

WSPiA kształci studentów na Podkarpaciu od 20 lat. W tym czasie uczelni udało się zbudować doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin m.in. prof. Andrzej Zoll czy prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Wśród wykładowców jest także wielu praktyków m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów i przedstawicieli biznesu. Warto podkreślić, że WSPiA zatrudnia aż 6 sędziów NSA, najwięcej spośród wszystkich wydziałów Prawa w Polsce. Od 2011 r. Uczelnia jako jedyna na Podkarpaciu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką na Podkarpaciu.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji prowadzi jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Kandydatom na studia proponuje wiele nowych rozwiązań. Polegają one na stworzeniu dwóch profili kształcenia oraz daleko idącym upraktycznieniu zajęć. Pierwszy profil adresowany jest do osób chcących zdawać na aplikację (m.in.: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską). Drugi dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.). Dodatkowo kandydaci na studia mogą wybrać jedną z indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)