Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Opublikowano: 2017-10-19

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczęła nowy rok akademicki

Ponad 5 tys. studentów, w tym ponad 1600 nowych, rozpoczęło w tym roku naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Jest to prawie 25% więcej osób niż rok wcześniej. Oficjalnie rok akademicki 2017/2018 ta najstarsza niepubliczna uczelnia akademicka na Podkarpaciu rozpoczęła 14 października 2017 r. Podczas uroczystości oprócz Immatrykulacji nowych studentów odbyła się promocja 8 nowych doktorów.

W uroczystej Inauguracji roku akademickiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej uczestniczyło ponad 400 osób przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, środowiska akademickiego biznesu oraz studentów, pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

– Miniony rok akademicki przyniósł wiele pozytywnych zmian w naszej uczelni – mówił, rozpoczynając inaugurację roku akademickiego prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. – Od dłuższego czasu zauważamy, że tradycyjny model kształcenia staje się coraz mniej efektywny. Wszechobecna cyfryzacja sprawia, że oczekiwania i potrzeby młodzieży stale się zmieniają. Inne są także potrzeby pracodawców. Dlatego bardzo pożądane są próby reformowania szkolnictwa wyższego i dopasowania go do otaczającej rzeczywistości. Niewątpliwie w tym kierunku idzie projekt nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.

Dodał, że WSPiA od dłuższego czasu dostosowuje się do potrzeb współczesnej młodzieży, wprowadzając nowatorskie i innowacyjne rozwiązani. – Dlatego w ubiegłym roku w ramach programu „Nowy Wymiar Studiowania” uruchomiliśmy nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy „EDR-SBS”. Dzięki temu nasi studenci zamiast tradycyjnej sesji egzaminacyjnej zaliczają przedmioty systematycznie, zdając tematy i zbierając punkty. Nowy system najlepiej opisuje pogląd słynnego filozofa Heraklit z Efezu, który mówił: „Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro”. W moim przekładzie założenie to nazywam „Fermentem Edukacyjnym” – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

– Naszym sukcesem w ubiegłym roku było również pozyskanie ogromnych środków unijnych na nowoczesne kształcenie i podnoszenia kompetencji uczniów i studentów z Podkarpacia. Przygotowaliśmy 14 projektów, które uzyskały dofinansowanie na poziomie 15 mln zł. W wielu przypadkach były to najlepiej ocenione projekty w Polsce. Nie można zapomnieć również o wielu cennych inicjatywach, konferencjach i imprezach o zasięgu krajowym i regionalnym – wyliczał prof. Jerzy Posłuszny.

– Najważniejszą informacją jest jednak to, że w nowym roku akademickim studia w WSPiA rozpocznie ponad 5 tys. studentów w tym ponad 1600 nowych. Jest to prawie 25 procent więcej osób niż rok wcześniej – powiedział rektor WSPiA.

W tegorocznej inauguracji roku akademickiego uczestniczył m.in. prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, według którego ten rok akademicki jest szczególny, ponieważ rozpoczyna proces wdrażania reform w szkolnictwie wyższym. – Dlatego bardzo się cieszę i gratuluję WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, że już rozpoczęła proces innowacyjnych zmiana w dydaktyce. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że u podstaw tych zmian jest cytat z IV w. p.n.e., bo prawdziwe innowacje i postęp muszą być zakorzenione w tradycji. Gratuluję Uczelni ogromnego dorobku i życzę jej studentom, aby wszystkie ich plany i marzenia spełniały się w tej wspaniałej przestrzeni akademickiej – powiedział prof. Aleksander Bobko.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 tradycyjnie już odbyła się Immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia na kierunkach „administracja // zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”.

Tegorocznej Inauguracja towarzyszyła także promocja 8 osób, które w ubiegłym roku uzyskały stopień doktora nauk prawnych. Przysięgę doktorską złożyli dr Anna Marcinkowska, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie; dr Monika Kaszubowicz, zastępca Prokuratora Rejonowego w Lesku; dr Katarzyna Gawełko-Bazan, sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie; dr Maria Mikolik, asystent sędziego WSA w Rzeszowie; dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie; dr Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie; dr Aneta Korcz-Maciejko, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oraz dr Justyna Kunysz. Promotorami rozpraw doktorskich byli wykładowcy WSPiA: prof. Andrzej Zoll, prof. Ludwik Żukowski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Czesław Kłak, prof. Zbigniew Czarnik oraz prof. Piotr Osowy.

Podczas Inauguracji pracownikom uczelni wręczone zostały szczególne wyróżnienia. Honorowy tytuł „Zasłużony dla WSPiA” otrzymali prof. Jan Szreniawski, wybitny polski administratywista, prof. Ludwik Żukowski, twórca rzeszowskiej szkoły administratywistów oraz dr Bronisław Majgier, wieloletni wykładowca WSPiA wspierający powstanie i rozwój uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. O potrzebie historycznej refleksji nad prawem wygłosił prof. Andrzej Witkowski, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Na koniec Inauguracji prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej symbolicznie ogłosił otwarcie nowego roku akademickiego 2017/2018, mówiąc: „Quod felix faustum fortunatumque sit”.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)