Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

WSPiA stworzy platformę e-usług edukacyjnych

5 mln 600 tys. zł to wartość projektu pt. „Platforma e-usług edukacyjnych”, który zrealizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. W ramach projektu uczelnia stworzy 12 elektronicznych platform usługowych podnoszących warunki studiowania i kontaktowania się studentów z Uczelnią. 85% pieniędzy na realizację projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej został oceniony najwyższej spośród wniosków złożonych przez uczelnie niepubliczne z Podkarpacia. Jego realizacja potrwa do końca czerwca 2018 r.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie i wprowadzenie 12 nowych e-usług dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wpłynie to na poprawę jakości i ułatwienie dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dzięki rozbudowie i modernizacji zaplecza komunikacyjnego i informatycznego podniosą się także warunki i efektywność nauczania w WSPiA. Projekt zakłada także ścisłą współpracę z gospodarką i instytucjami publicznymi przy wdrażaniu e-usług oraz wprowadzenie nowej jakości dostępu do zasobów wiedzy.

W ramach projektu „Platforma e-usług edukacyjnych” WSPiA stworzy m.in. platformę e-rekrutacji, e-tablicę ogłoszeń, e-kontaktu, e-wykładów oraz elektronicznego obiegu dokumentów (e-repozytorium). Dodatkowym ułatwieniem dla studentów i wykładowców będzie usługa e-listy obecności i interaktywny system badań. Uczelnia stworzy również elektroniczne platformy kliniki działających przy WSPiA (Prawa, Przedsiębiorczości, Administracji oraz Bezpieczeństwa).

Na potrzeby projektu WSPiA unowocześni także swoje zaplecze techniczne. Uczelnia kupi urządzenia niezbędne do realizacji i wdrożenia e-usług m.in. nowoczesne serwery kasetowe, biblioteki taśmowe oraz zasilacze UPS i agregat prądotwórczy.

Projekt „Platforma e-usług edukacyjnych” WSPiA wart jest ponad 5 mln 600 tys. zł. 85% tej kwoty, czyli prawie 4 mln 800 tys. Zł, pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podkarpackiego.

„Platforma e-usług edukacyjnych” to kolejny unijny projekt, który w najbliższym czasie zrealizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Uczelnia na pięć projektów dla studentów otrzymała łącznie ponad 4 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni na Podkarpaciu. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Zakładają uruchomienie nowych anglojęzycznych specjalności oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych dla studentów WSPiA.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)