Aktualności
Szkoły wyższe
02 Stycznia
Źródło: WSPiA
Opublikowano: 2019-01-02

WSPiA wesprze młody prawniczy talent z Łańcuta

Jan Sobuś, uczeń drugiej klasy II liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, został pierwszym „uczniem – studentem” WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie od przyszłego semestru będzie razem ze studentami uczestniczył m.in. w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach naukowych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Jest to pierwszy uzdolniony licealista z Podkarpacia, który otrzymał szansę szybszego rozwoju naukowego w WSPiA.

W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wspomaga edukację młodzieży w zakresie prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak zaznaczył prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podczas uroczystego wręczenia Indeksu i legitymacji Janowi Sobusiowi, opieka nad uzdolnionymi uczniami jest wpisana w misję uczelni.

– Jest to pierwszy przypadek, kiedy uczeń długo przed maturą rozpocznie uczęszczanie na zajęcia razem ze studentami. Zastanawialiśmy się jak określić jego status i doszliśmy do wniosku, że najlepiej obrazować go będzie nazwa „uczeń – student”. Pokazuje ona kierunek, w którym podąża ten młody człowiek – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Dzięki współpracy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie Jan Sobuś będzie uczestniczył z różnych zajęciach w charakterze „wolnego słuchacza”. W semestrze letnim będą to m.in. wykłady z prawa konstytucyjnego, historii prawa i logiki prawniczej. Będzie mógł także zdać egzamin z tych przedmiotów, a ocena zostanie mu zaliczona po rozpoczęciu studiów w WSPiA. Dzięki temu będzie mógł szybciej ukończyć studia prawnicze.

Dodatkowo będzie członkiem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz uczestnikiem konferencji naukowych. Pozwoli mu to jeszcze przed rozpoczęciem studiów np. na publikacje swoich referatów w studenckich wydawnictwach naukowych.

Jan Sobuś jest uczniem drugiej klasy w II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Uczy się na profilu humanistycznym z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego. Jest laureatem etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, w której zajął I miejsce w Polsce oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (III miejsce w Polsce). Może się również poszczycić tytułem laureata Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Jest słuchaczem Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA.

W ramach trwającej od ponad 10 lat współpracy pomiędzy WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą a II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie organizowanych jest wiele przedsięwzięć wspomagających edukację młodzieży. Pod patronatem uczelni prowadzona jest klasa akademicka o profilu kryminalistyka i nauki pokrewne. Uczniowie II LO są także słuchaczami Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa oraz finalistami i laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o Państwie i Prawie.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)