Aktualności
Szkoły wyższe
30 Czerwca
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-30

Wspólna inauguracja także w Katowicach

Uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki wspólnie zainaugurują rok akademicki 2022/2023. Kilka tygodni temu podobny pomysł zgłosili rektorzy trójmiejskich szkół wyższych.

Wspólna uroczystość otwarcia nowego roku akademickiego w Katowicach to pokłosie uwieńczonych sukcesem starań tamtejszych uczelni o przyznanie stolicy Górnego Śląska tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Po raz pierwszy w historii otrzymało go miasto z Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie wiąże się z organizacją EuroScience Open Forum 2024. Wydarzenie odbywa się co dwa lata i jest poświęcone badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Aby jak najlepiej przygotować się do wydarzeń roku 2024 rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych – Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego – powołali Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki. Działając w jego ramach postanowili o wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

Koniecznym warunkiem rozwoju badań naukowych i edukacji jest ich ciągłość oraz długie trwanie. Dlatego już teraz chcielibyśmy serdecznie zaprosić na pierwszą w dziejach uczelni publicznych województwa śląskiego wspólną Międzyuczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego – napisali w zaproszeniu na ceremonię, która zaplanowano na 30 września w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Poprzedzi ją uroczysty przemarsz orszaków rektorskich ulicami Katowic.

Uczelnie zrzeszone w konsorcjum kształcą 59 251 studentów na 747 kierunkach i specjalnościach. Edukację i badania prowadzi 6068 nauczycieli akademickich, których wspiera 1787 doktorantów i 4761 pracowników niebędących nauczycielami. Tylko w ubiegłym roku studia w tych uczelniach ukończyło 15 055 osób. Naukowcy w 2021 roku pozyskali na prowadzone przez siebie badania blisko 161 mln zł, w przeważającej części z ponad 400 krajowych i zagranicznych grantów badawczych. Efekty swoich prac przedstawili w ok. 9 tys. publikacji.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa. Na początku czerwca rektorzy Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita, zgłosili pomysł wspólnego otwarcia nowego roku akademickiego. Uroczystość ma się odbyć zarówno na ulicach miasta, jak również w Europejskim Centrum Solidarności. Intencją rektorów jest, by uroczystość mogła być zorganizowana wspólnie nie tylko przez uczelnie tworzące FarU, ale wszystkie gdańskie szkoły wyższe. Wydarzenie pod hasłem „Niech żyje nauka!” zostało wstępnie zaplanowane na 1 października.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)