Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2021-03-08

Wspólna strategia informatyczna gdańskich uczelni

Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni.

Współpraca realizowana jest w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a podobne porozumienie zostanie wkrótce zawarte również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Umowa, którą 3 marca podpisali prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego, obejmuje wspólne zdefiniowanie i rozwój modelu informatycznego zarządzania uczelnią wraz z budową odpowiednich narzędzi informatycznych, które jednocześnie spełniają standardy kompatybilności z elementami informatycznymi innych jednostek współpracujących i nadzorujących.

Żadna uczelnia publiczna nie może świadczyć usług kształcenia bez niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej, dlatego w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita zamierzamy podjąć długofalową współpracę w tym zakresie również z innymi uczelniami – zapowiada prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

W ramach pierwszego etapu współpracy na UG zostanie stworzony system informatyczny do zarządzania uczelnią w obszarach nauki i badań oraz dydaktyki i kształcenia, oparty o rozwiązania funkcjonujące na PG (system eUczelnia).

Jestem przekonany, że w ramach tego porozumienia znacząco przyspieszymy dalszą modernizację i rozwój infrastruktury informatycznej, a także procesy postępującej informatyzacji naszej uczelni –podkreślił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Politechnika Gdańska, oprócz udzielenia Uniwersytetowi Gdańskiemu licencji do swojego programu eUczelnia, będzie również koordynować prace wdrożeniowe systemu.

źródło: www.pg.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)