Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Opublikowano: 2019-03-04

Wspólnota uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Gdańskim. Bilateralna umowa zapewnia obu stronom wzajemne wsparcie przy prowadzeniu badań naukowych, a także przy organizowaniu różnorodnych sympozjów, seminariów oraz konferencji naukowych.

Rozpoczynające kooperację podmioty zadeklarowały ponadto, że wymieniać się będą posiadanym doświadczeniem obejmującym szeroko pojęty obszar kształcenia. Dodatkowo uczelnie udostępnią sobie nawzajem potrzebne informacje naukowe, różnego rodzaju publikacje oraz przydatne do pracy materiały dydaktyczne.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe stanie się również nawiązanie dwustronnych relacji między kadrą akademicką, studentami i pracownikami naukowymi, a także między bibliotekami obu szkól wyższych.

az

(źródło: pwsz.konin.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)