Aktualności
Szkoły wyższe
13 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-13

Współpraca białostockiego Wydziału Prawa z Uniwersytetem w Cambridge

10 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się II seminarium polsko-brytyjskie w ramach Sieci Naukowej, którą tworzą Uniwersytet w Cambridge (University of Cambridge), Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Podczas seminarium miało miejsce uroczyste podpisanie umowy – przez reprezentantów uczelni – będącej kontynuacją dotychczasowej współpracy. Swoje wystąpienia zaprezentowali znakomici goście, kryminolodzy światowej sławy – prof. Lawrence Sherman oraz prof. Heather Strang z Uniwersytetu Cambridge. Tematem przewodnim naprzemiennych wystąpień były problemy związane z przemocą domową i zapobieganie tejże. Wystąpienia wprowadzające oraz podsumowujące mieli także przedstawiciele Białostockiej Szkoły Kryminologii: prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa oraz dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB, prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki. Ciekawe referaty stanowiące pokłosie badań nad przemocą domową wygłosiły przedstawicielki młodszego pokolenia kryminologów: mgr Emilia Truskolaska i mgr Dominika Brulińska. Obradom przewodniczyli dr hab. Piotr K. Fiedorczyk oraz dr. hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB. W seminarium wzięli udział zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych ze Szczytna i Olsztyna, praktycy, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

Dotychczas w ramach Sieci „Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka” zostały zorganizowane 3 konferencje: Prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej (7-9 listopada 2014 r.), Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego (12-13 maja 2015 r.), Dopalacze problem społeczny, medyczny i prawny (5 grudnia 2015 r.). W maju tego roku na Wydziale Prawa UwB odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona wybranym aspektom prawnym, kryminologicznym i medycznym dopingu z udziałem prof. Sanjeeva P. Sahni – z Instytutu Nauk Behawioralnych Jindal, O. Jindal Global University.

– Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jest silnym i znanym ośrodkiem Białostockiej Szkoły Kryminologii – mówi prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski. – Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ nasz Uniwersytet obchodzi 20-lecie. Nadmienię, iż kilka tygodni temu wydano siódmą edycję „Aktualnych problemów prawa karnego i kryminologii” – wyjątkowej publikacji stanowiącej pokłosie blisko 25 lat doświadczeń. Ponadto, pojawiła się niedawno publikacja pt. „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań w kryminologii” na kanwie rozważań podjętych podczas zorganizowanego w 2016 r. I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. W najbliższym czasie planujemy wiele specjalnych wydarzeń kryminologicznych. Początkiem maja odwiedzi nas prof. Chris Eskridge, który weźmie udział w seminarium na naszej uczelni oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W tym samym miesiącu prof. Sławomir Redo poprowadzi kolejną edycję tygodniowych warsztatów kryminologicznych dla naszych studentów pod tytułem „Zapobieganie przestępczości”. Kontrowersje jakie narastają wokół zjawiska przemocy i dyskryminacji wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu oraz z nieświadomości jego wieloaspektowości. Funkcjonująca powszechnie mnogość mitów utrudnia prawidłowe rozpoznanie i także skuteczne przeciwdziałanie przemocy. Stąd też na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od prawie trzech lat funkcjonuje Interdyscyplinarna Komisja Naukowa ds. Przemocy i Dyskryminacji. W ramach swojej działalności Komisja inicjuje oraz prowadzi działania naukowe w zakresie problematyki przemocy i dyskryminacji. Komisja współpracuje z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, instytucjami edukacyjnymi i organami samorządowymi w zakresie profilaktyki wyżej wymienionych zjawisk społecznych. Głównym zadaniem jest jednak przeprowadzenie badań z zakresu art. 207 k.k. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Wnikliwa analiza przestępczości kwalifikowanej w oparciu o art. 207 k.k. pozwoli na poznanie skali zjawiska, specyfiki przemocy stosowanej w Białymstoku i jego okolicach, osoby sprawcy i ofiary. Kwestionariusz przygotowany do badań jest bardzo szczegółowy. Studenci – biorący udział w tymże projekcie – muszą pochylić się nad sylwetką sprawcy, ofiary, opisem stosowanej przemocy, opisem uzyskanej pomocy, postępowaniem dowodowym, postępowaniem procesowym oraz wymiarem kary.

Anna Tywończuk-Gieniusz

Od lewej: prof. Lawrence Sherman (Uniwersytet w Cambridge), prof. Emil W. Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Izabela Kraśnicka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Mariusz Moniuszko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Dyskusja (0 komentarzy)