Aktualności
Szkoły wyższe
20 Lipca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2021-07-20

Współpraca dydaktyczna lubelskich uczelni

Umowę dotyczącą współpracy dydaktycznej podpisały 20 lipca przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To kolejny etap w działalności Związku Uczelni Lubelskich. 

W ramach umowy uczelnie określiły zasady współpracy stron przy przygotowaniu i prowadzeniu wspólnych inicjatyw dydaktycznych, w tym kierunku studiów, wspólnych wykładów, szkoleń, warsztatów, webinarów itp. Przewodniczący obecnie Związkowi Uczelni Lubelskich rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Krzysztof Kowalczyk, podkreślił, że współpraca dydaktyczna funkcjonuje pomiędzy lubelskimi uczelniami już od wielu lat.

Podpisujemy umowę, która te sprawy proceduralnie sformalizuje. Dzięki temu będziemy mogli pewne działania w zakresie dydaktycznym znacznie wzmocnić i przyspieszyć z korzyścią dla naszych uczelni, ale przede wszystkim studentów. Chcemy, żeby uzyskiwali oni jak najlepsze kompetencje i znajdowali te oferty pracy, które są dla nich najbardziej interesujące i przydatne – dodał.

Prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, przekazała, że od kilku miesięcy pracują zespoły robocze, których zadaniem jest opracowanie nowych kierunków studiów. Obecnie takie nowości powstają w każdej uczelni – będą to studia ogólnoakademickie I stopnia prowadzone w języku angielskim.  Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej procedowany jest program pn. Sustainable development management, Uniwersytet Przyrodniczy przygotowuje kierunek pn. Management in smart agriculture, zaś Politechnika Lubelska – wzornictwo przemysłowe. W planach jest także czwarty, wspólny, kierunek – ochrona własności intelektualnej.

Prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS, zapowiedział, że w najbliższym czasie aktywność w ramach ZUL stanie się jeszcze bardziej owocna, nie tylko na polu dydaktyki.

Nasze kolejne działania będą dotyczyć budowania dobrych relacji i praktyk związanych z badaniami oraz współpracą międzynarodową, wdrożeniami i sferą okołobiznesową oraz współpracą z otoczeniem zewnętrznym.

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. Jego celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki. W czerwcu tego roku do ZUL formalnie dołączył także Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

MK, źródło: UMCS

Czy już czas na Uniwersytet Lubelski?

____________________________________________________________________________

W najnowszym numerze FA polecamy blok tekstów poświęconych związkom i federacjom uczelni:

Bitwa o prestiż – prof. Łukasz Sułkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Federacja międzynarodowa? – prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Sposób na rozpoznawalność – prof. dr hab. Krzysztof Wilde

Przez pryzmat wspólnego interesu – dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB

Trudne konsolidacje – Piotr Kieraciński

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)