Aktualności
Szkoły wyższe
20 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-20

Współpraca na rzecz przeciwdziałania suszy

Minister klimatu i środowiska, Polska Akademia Nauk oraz przedstawiciele 15 szkół wyższych, koncentrujących się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. Zainaugurowano też działanie platformy susza.gov.pl.

Współpraca w ramach porozumienia obejmuje wykorzystanie wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz potencjału naukowo-dydaktycznego. Ważnym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącymi ograniczeniu skutków suszy i niedoboru zasobów wodnych w kraju. W takcie spotkania z sygnatariuszami listu Michał Kurtyka, szef resortu klimatu i środowiska, zainaugurował również uruchomienie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.

Poprzez platformę susza.gov.pl pragniemy szerzej spojrzeć na zjawisko, z którym zmagamy się jako kraj. Platforma to nie tylko komplementarne centrum przekazu informacji dotyczące suszy, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym odbiorca znajdzie wskazówki w zakresie oferowanej pomocy oraz wsparcia ze strony rządu. Będą to informacje dotyczące wsparcia podmiotów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych – podkreślił  minister klimatu i środowiska.

Łukasz Lange, pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborowi zasobów wodnych w środowisku, dodał, że inauguracja projektu to impuls do postrzegania zjawiska suszy w sposób ujednolicony i komplementarny na poziomie administracji rządowej, ale z dodatkowym walorem, którym jest właśnie środowisko nauki.

Koalicję na rzecz przeciwdziałania zjawisku suszy, obok ministra klimatu i środowiska, tworzą: Polska Akademia Nauk i 15 uczelni, w tym: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MK

W najbliższym numerze „Forum Akademickiego” blok tekstów poświęconych suszy. Nasze zaproszenie do dyskusji na ten temat przyjęli:  

  • dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach
  • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB i dr inż. Wiwiana Szalińska z Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym
  • dr inż. Ewa Kanecka-Geszke z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badawczym w Bydgoszczy
  • prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński, dr inż. Marcin Pietras, dr hab. Grzegorz Iszkuło, dr hab. Daniel J. Chmura i dr hab. Ewelina Ratajczak z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

 

Dyskusja (0 komentarzy)