Aktualności
Szkoły wyższe
26 Marca
Źródło: Politechnika Białostocka
Opublikowano: 2021-03-26

Współpraca PB z lokalnymi nadleśnictwami

Politechnika Białostocka zawarła porozumienia o współpracy z lokalnymi nadleśnictwami. Ich efektem będą wspólne projekty naukowo-badawcze oraz zajęcia praktyczne dla studentów leśnictwa. 

Politechnika Białostocka będzie współpracowała z nadleśnictwami: Dojlidy, Czarna Białostocka, Krynki oraz Supraśl. Porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał zarówno Lasów Państwowych, jak i Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Wspólnie chcemy promować w społeczeństwie między innymi nowe podejście do gospodarowania lasami miejskimi. Zorganizujemy pierwsze w kraju seminarium poświęcone właśnie lasom miejskim – zapowiada prof. Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

W ramach zawartych umów studenci będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych organizowanych na terenie Lasów Państwowych, a naukowcy zyskają powierzchnie do prowadzenia badań związanych z użytkowaniem lasu.

Pewnych działań nie możemy realizować jako pojedyncze instytucje, to na przykład planowana reintrodukcja na terenie Puszczy Białowieskiej reliktowej jodły z Białorusi. Ponadto dane pozyskane bezpośrednio z nadleśnictw pozwolą nam przeanalizować problem zmiany gatunkowej drzewostanów, który wynika z ocieplenia klimatu – wyjaśnia prof. Bakier.

Ze strony Politechniki porozumienia sygnował prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB. Szczegóły porozumienia omówili w czwartek (25 marca) dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. Sławomir Bakier oraz Andrzej Nowak dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (na fot.).

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)