Aktualności
Szkoły wyższe
01 Kwietnia
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2021-04-01

Współpraca Politechniki Śląskiej z Satbayev University w Kazachstanie

Badania naukowe, a także staże oraz wymiana doświadczeń to elementy współpracy nawiązanej przez Politechnikę Śląską i Satbayev University. Uczelnie podpisały umowę o podwójnym dyplomowaniu, która pozwoli studentom z Ałmatów uzyskać stopień magistra w Kazachstanie oraz Polsce.

Politechnika Śląska prowadzi wspólne działania z Kazachskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Technicznym (Satbayev University) od 2012 roku. Pomiędzy uczelniami została podpisana umowa o współpracy akademickiej, w ramach której przeprowadzano prace badawcze, a także organizowano staże dla studentów  i doktorantów z Satbayev University na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚl. Ponadto posłużyła ona wymianie doświadczeń pomiędzy wykładowcami obu uczelni.

Teraz uczelnie podpisały umowę o podwójnym dyplomowaniu. Pozwoli ona studentom z Kazachstanu po ukończeniu studiów magisterskich na Politechnice Śląskiej otrzymać stopień magistra zarówno w swojej ojczyźnie, jak i w Polsce. W czasie nowego semestru na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej będzie studiowało 10 kazachskich studentów, którzy otrzymają wsparcie promotorów z obu krajów. Ponadto będą mogli uczestniczyć w kursach języka polskiego, organizowanych w systemie online.

Kazachski Narodowy Badawczy Uniwersytet Techniczny jest największą techniczną uczelnią Kazachstanu. W rankingu QS (Quacquarelli Symonds) University z 2021 roku wśród krajów rozwijających się w Europie i Azji Środkowej zajmuje 69. miejsce. Działania prowadzone przez Politechnikę Śląska i Satbayev University pozwolą wzmocnić umiędzynarodowienie obu uczelni, a także pomogą w budowaniu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)