Aktualności
Szkoły wyższe
28 Stycznia
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2021-01-28

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z KGHM

Politechnika Wrocławska i centrum badawczo-rozwojowe grupy KGHM zamierzają prowadzić wspólne badania i projekty naukowe oraz udzielać sobie pomocy przy realizacji zadań badawczych. Współpraca ułatwi im też pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na inicjatywy naukowe.

List intencyjny w sprawie współpracy naukowo-przemysłowej podpisali prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej i prof. Radosław Zimroz, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr oraz Radosław Pilut, prezes zarządu KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe i Lech Szyszkowicz, wiceprezes spółki.

Dokument określa zasady wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń i informacji, a także prowadzenia wspólnych. Sygnatariusze deklarują m.in. prowadzenie badań naukowych, występowanie o projekty naukowe i ich realizację, konsultacje merytoryczne, wzajemną pomoc w realizacji zadań badawczych (w tym udostępnianie infrastruktury badawczej) i wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla podejmowanych działań.

W kręgu ich zainteresowania znajdują się przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, nowoczesnym zarządzaniem infrastrukturą produkcyjną, rozwojem technologii produkcji górniczej, przeróbczej i metalurgicznej, ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, rozwojem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle wydobycia i przetwórstwa rud metali nieżelaznych, opracowaniem nowych i udoskonalonych produktów w oparciu o zasoby pierwotne i antropogeniczne, a także technologią i techniką z obszaru przemysłu 4.0 oraz analityką danych.

Razem z KGHM CUPRUM już od dłuższego czasu realizujemy wspólne inicjatywy i badania. List jest formalnym potwierdzeniem tej współpracy. Dzięki temu stajemy się silnymi partnerami w staraniach o unijne projekty. Kooperacja pozwala nam też na synergię kompetencji naszych specjalistów i pełne wykorzystanie infrastruktury badawczej, w tym zwłaszcza – z naszej strony – nowoczesnych laboratoriów kompleksu GEO-3EM – podkreśla prof. Radosław Zimroz.

Obecnie oba podmioty pracują nad przygotowaniem projektu, którego celem będzie opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu sejsmiczności antropogenicznej dla zrównoważonej eksploatacji surowców. Zdaniem prezesa KGHM CUPRUM korzystanie z politechnicznego kompleksu laboratoryjnego GEO-3EM poszerzy kompetencje specjalistów spółki i może zaowocować ofertą usług badawczych świadczonych wspólnie przez firmę i uczelnię.

Zwiększy to nasze szanse na pozyskanie nowych klientów, a uczelni stworzy lepsze możliwości wykorzystania swojego potencjału naukowego w obszarze komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy do przemysłu – podsumowuje Radosław Pilut.

GEO-3EM to unikatowe na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii, pochodzących z różnych źródeł, ukierunkowane na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Kompleks powstał w kampusie „Na Grobli”, niedaleko kolejki linowej „Polinka” i tuż obok Geocentrum. Otwarto go w 2019 r. Mieści 12 laboratoriów badawczych z najnowocześniejszą aparaturą i sprzętem. Pięć z nich wykorzystują naukowcy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. To Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej, Laboratorium Technik Modelowania w Górnictwie, Laboratorium Systemów Maszynowych w Górnictwie, Akredytowane Laboratorium Transportu Taśmowego i Akredytowane Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy. Naukowcy z PWr i KGHM CUPRUM korzystali z ich infrastruktury m.in. prowadząc wspólne badania w ramach międzynarodowego projektu DISIRE, wpisanego przez organizację Solar Impulse Foundation na listę 1000 nowoczesnych technologii zmieniających świat. Obecnie pracują tam nad nowym cybersystemem do zarządzania kopalnią (w ramach projektu MaMMa) oraz systemem monitorowania i diagnostyki pracy maszyn kruszących i przesiewających górniczy urobek (w projekcie OPMO).

Lucyna Róg, źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: