Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lipca
Opublikowano: 2021-07-27

Współpraca SGH i ZPF na rzecz rozwoju rynków finansowych 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Szkoła Główna Handlowa podpisały porozumienie o współpracy. Łącząc swoje zasoby i potencjał, sygnatariusze liczą na osiągnięcie efektu synergii, który pozwoli między innymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej na rynku finansowym w Polsce. 

Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz tworzenie i wdrażanie innowacji w branży finansowej. Współpraca pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce ma polegać z jednej strony na wykorzystaniu dorobku naukowego uczelni, z drugiej zaś – doświadczeń rynkowych Związku.

Porozumienie to podpisaliśmy w poczuciu współodpowiedzialności za rozwój polskiego rynku finansowego, a co za tym idzie także przedsiębiorczości. Zasada społecznej odpowiedzialności uczelni zobowiązuje bowiem SGH do dzielenia się z uczestnikami życia gospodarczego specjalistyczną wiedzą i kompetencjami. Cieszę się, że od teraz będziemy prowadzili te działania w ścisłej współpracy z ZPF – deklaruje prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

SGH i ZPF od wielu lat wspólnie prowadzą badania rynku Consumer Finance. Popisane porozumienie pozwoli rozszerzyć tę współpracę o nowe obszary. ZPF będzie m.in. wspierał merytorycznie studentów SGH, organizując dla nich praktyki i staże. Organizacja zamierza również uruchomić i prowadzić wspólnie z uczelnią programy studiów podyplomowych. W planach są także konferencje, warsztaty i seminaria poświęcone branży finansowej i nowym technologiom dla finansów oraz inne inicjatywy edukacyjne i naukowo-badawcze.

Uważam, że to naturalna synergia, kiedy organizacja samorządowa, której jednym z celów jest wsparcie edukacji na rynku finansowym, integruje swoje działania z uczelnią. Cieszę się, że mam możliwość podpisania umowy o współpracy z tak szacowną instytucją, jak SGH. Przed nami wiele wspólnych projektów, których ostatecznym beneficjentem będzie rynek finansowy i podmioty działające na tym rynku – podkreśla Marcin Czugan, prezes zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)