Aktualności
Szkoły wyższe
29 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-29

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Nanyang Normal University

Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy akademickiej z chińską uczelnią Nanyang Normal University. Umowa zakłada m.in. wymianę kadry naukowej, studentów i pracowników, a także wspólne badania i publikacje. UG poszerza tym samym współpracę z kolejnym partnerem z Państwa Środka.

Uniwersytet Gdański jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w północnej Polsce w zakresie współpracy dotyczącej kształcenia, badań naukowych i realizacji wielu projektów kulturalnych związanych z Chinami. Uczelnia współpracuje z wieloma chińskimi uczelniami, m.in. z China Youth University of Political Studies, Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawnych w Szanghaju, Pekińskim Instytutem Technologii, Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych, Uniwersytetem w Harbinie, Jiangsu University. Podpisała także umowę z kolejnym partnerem – Nanyang Normal University w mieście Nanyang, w prowincji Henan.

Współpraca z uczelniami chińskimi obejmuje wymianę kadry akademickiej i studentów, projekty naukowe, konferencje, seminaria, sympozja oraz wydarzenia promujące kulturę i język chiński. W ramach wymian dwustronnych z uniwersytetami chińskimi oraz dzięki współpracy z China Scholarship Council na Uniwersytecie Gdańskim studiuje ponad 30 studentów rocznie na wszystkich stopniach kształcenia. Rozwija się także program podwójnych dyplomów oraz systemu 3+1+2 czyli studiów w UG podejmowanych przez studentów z Chin na ostatnich latach pierwszego lub drugiego stopnia kształcenia. Umowa z Nanyang Normal University zakłada również zaangażowanie doktorantów do innowacyjnych badań w obu instytucjach.

Nanyang Normal University jest uczelnią wyższą, która powstała w 1907 roku i znajduje się w ścisłej 10 najlepszych uczelni w prowincji Henan w Chinach. Posiada 24 instytuty badawcze oraz
26 laboratoriów. Na uniwersytecie kształci się ponad 25 000 studentów i pracuje ponad 1 500 pracowników naukowych.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski, a ze strony Nanyang Normal University – prorektor uczelni prof. Kan Yunchao. W ramach delegacji reprezentującej NYNU obecni byli również dziekani wydziałów Ekonomii, Zarządzania, Matematyki oraz Informatyki. Podczas wizyty goście odwiedzili laboratoria Wydziału Biologii i zapoznali się z najnowszymi projektami badawczymi.

Warto dodać, że oprócz współpracy z uczelniami, Uniwersytet Gdański prowadzi, wspólnie z China Youth University of Political Studies, piąty Instytut Konfucjusza w Polsce, który zajmuje się szeroko rozumianą promocją języka i kultury chińskiej na Pomorzu. UG prowadzi również filologię polską dla chińskich studentów w Chinach – są to filologie na Uniwersytecie w Harbinie oraz Uniwersytecie Kantońskim.  W  ostatnich latach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego zostały uruchomione 2 kierunki z językiem chińskim – Sinologia i Studia Wschodnie, na których studenci korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, a także praktyk i staży. Uniwersytet Gdański współpracuje także z największymi polskimi i chińskimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, m.in. Huawei, Chipolbrok, ambasadami, placówkami konsularnymi czy chińskimi urzędami państwowymi. Dzięki współpracy z Agencją Dong Fang oraz Fundacją Ichi pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni UG regularnie odbywają staże na uczelniach chińskich oraz angażują się w badania oraz publikacje.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)