Aktualności
Szkoły wyższe
27 Stycznia
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2021-01-27

Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z Grupą Azoty Police

Uniwersytet Szczeciński podpisał umowę o współpracę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Porozumienie obejmuje między innymi realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i doktoratów wdrożeniowych oraz organizację praktyk dla studentów.

Dokument podpisano w poniedziałek 25 stycznia. Sygnowali go prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Wojciech Wardacki– prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. Nawiązana formalnie współpraca to dla obu stron początek oficjalnego partnerstwa i krok do dalszego rozwoju. Uniwersytet Szczeciński jest trzecią uczelnią z regionu, z którą zakłady w Policach podpisały porozumienie. Wcześniej podjęto współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, a niedawno również z Akademią Morską w Szczecinie.

Jesteśmy największą spółką w regionie, realizujemy również największą inwestycję w polskim przemyśle, stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Dotąd naszym celem było pozyskanie pracowników techniczno-inżynieryjnych, a podpisane dziś porozumienie uwzględnia konieczność pozyskiwania kadr innych specjalności w takich obszarach, jak zarządzanie, księgowość czy prawo, których kształceniem zajmuje się właśnie Uniwersytet Szczeciński – podkreślił dr Wojciech Wardacki.

Z kolei rektor uczelni wyraził nadzieję, że efektem umowy będzie wiele wspólnych przedsięwzięć w zakresie nauki, projektów badawczych oraz dydaktyki, a także rozwój praktyk studenckich.

Na pewno powstaną również prace dyplomowe poświęcone zagadnieniom istotnym dla Grupy Azoty Police. To bardzo dobry i wyraźny sygnał wskazujący jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w obu instytucjach – mówił prof. Waldemar Tarczyński.

Porozumienie dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym. Celem realizacji podpisanej umowy jest wzajemne korzystanie ze swojego potencjału, zasobów, wiedzy i doświadczenia. Jednym z elementów umowy jest realizacja doktoratów wdrożeniowych. W ubiegłym roku szczecińska uczelnia została po raz pierwszy laureatem ministerialnego programu, który wspiera przygotowanie rozpraw, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Szkole Doktorskiej US przyznano 9 doktoratów, z czego sześć w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz po jednym w: geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, pedagogice, naukach prawnych.

źródło: US

Dyskusja (0 komentarzy)