Aktualności
Szkoły wyższe
11 Stycznia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-11

Współpraca UW ze Szpitalem Południowym

Współpracy dydaktyczno-badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim dotyczy porozumienie z Warszawskim Szpitalem Południowym podpisane przez władze Uniwersytetu Warszawskiego. 

Umowę podpisali: prof. Alojzy Z. Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Artur Krawczyk – prezes zarządu spółki Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. Jej przedmiotem jest kształcenie, w tym zajęcia dydaktyczne oraz praktyki zawodowe w ramach kierunku lekarskiego na UW. Ma także na celu rozwój współpracy badawczej między obiema instytucjami w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Szpital Południowy będzie uczestniczył w organizacji zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych, zapewniając również kadrę do prowadzenia zajęć. Udostępni także uczelni bazę kliniczną. Ponadto studenci będą mogli skorzystać z oferowanego przez Szpital sprzętu i materiałów dydaktycznych.

Cieszymy się, że otoczenie samorządowe sprzyjało projektowi Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim, wobec którego są bardzo duże oczekiwania. Będziemy kształcić lekarzy, ale też wykorzystywać w pełni to, co uniwersytet posiada najlepszego, w tym badania prowadzone szczególnie na wydziałach przyrodniczych – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Szpital Południowy pełni rolę szpitala miejskiego dla dwóch warszawskich dzielnic: Ursynowa i Wilanowa. Został otwarty w lutym 2021 roku, a jego wyłącznym udziałowcem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Programy studiów na Wydziale Medycznym mają koncentrować się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej. Kształcenie ma zapewnić studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w tym klinicznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza – zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usług medycznych. Drugim filarem wydziału mają być prace badawcze – prowadzone na początku w ramach dyscypliny nauki medyczne, a z czasem również innych dyscyplin z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W pierwszej edycji na studia stacjonarne przyjętych zostanie ok. 60 osób, w kolejnych latach limit ten ma być zwiększony. W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów niestacjonarnych, studiów prowadzonych w języku angielskim, a także kolejnych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na początku Wydział Medyczny będzie zlokalizowany w budynku Centrum Nauk Biologiczno­-Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury. Docelowo ma powstać odrębny budynek dydaktyczny.

Studia na nowym Wydziale Medycznym ruszą od października tego roku. Oznacza to powrót, po przeszło siedmiu dekadach, do kształcenia lekarzy na UW. Odbywało się ono (z przerwami) od 1816 roku. W połowie ubiegłego wieku na bazie Wydziału Medycznego UW utworzono Akademię Medyczną w Warszawie (dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny).

MK, źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)