Aktualności
Szkoły wyższe
13 Sierpnia
Źródło: www.wum.edu.pl
Opublikowano: 2018-08-13

Współpraca WUM i Polkraine

Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz dr Volodymyr Lavrynets ze spółki Polkraine podpisali 8 sierpnia list intencyjny o współpracy.

Celem porozumienia jest rozwinięcie współpracy opartej na organizacji szkoleń oraz promowanie zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych stosunków w środowiskach medycznych w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zmierzających do lepszej asymilacji obcokrajowców spoza państw Unii Europejskiej na terenie Polski, a w szczególności do ich lepszej adaptacji w miejscach pracy w sektorze medycznym. Dodatkowo porozumienie zawiera zapis o współpracy w zakresie opracowywania i modyfikowania programów szkoleń, wymiany w zakresie materiałów edukacyjnych, publikacji i informacji akademickich istotnych dla podnoszenia jakości kształcenia w ramach szkoleń.

Pierwszym efektem podpisanego porozumienia będzie uruchomienie w październiku tego roku „Kursu adaptacyjnego WUM – Polkraine” przygotowującego ukraińskich lekarzy do egzaminów nostryfikacyjnych zdawanych na różnych uczelniach medycznych w Polsce. Kursy będą odpłatne, a czas ich trwania przewidziano na około 3 tygodnie.

W zgodnej opinii sygnatariuszy listu, tym, co będzie wyróżniać projekt, jest wyjątkowa i najwyższa jakość oraz fachowość przekazywanej słuchaczom wiedzy medycznej. Gwarantem fundamentów nowoczesnego kształcenia medycznego będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna, jaką od lat dysponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny.

MK

(Źródło: WUM)

Dyskusja (0 komentarzy)