Aktualności
Szkoły wyższe
28 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-28

Współpraca Wydziału Zarządzania PB z Grodnoinwest

Politechnika Białostocka będzie współpracować z Wolną Strefą Ekonomiczną Grodnoinwest. 23 czerwca prof. Lech Dzienis, rektor PB i Sergiej Tkaczenko, szef administracji WSE Grodnoinwest podpisali porozumienie, które otwiera drogę do realizacji różnego rodzaju projektów naukowo-badawczych oraz tworzących korzystne warunki dla rozwoju powiązań między nauką i biznesem.

Wolna Strefa Ekonomiczna Grodnoinwest istnieje od 2002 roku. Jest jedną z sześciu tego typu stref utworzonych na Białorusi. Aktualnie zrzesza blisko 50 przedsiębiorstw działających m.in. w branżach drzewnej, maszynowej, metalowej, przemyśle budowlanym, chemicznym i petrochemicznym. Zaletą WSE Grodnoinwest jest jej lokalizacja – zaledwie 15 km od granicy z Polską.

– Poszukujemy różnych partnerów i sposobów, aby rozwijać inwestycje realizowane na terenie Strefy w Grodnie. Jesteśmy przekonani o tym, że jedną z najskuteczniejszych dróg wspierania biznesu jest zaproszenie do współpracy naukowców. Stąd nasze starania o nawiązanie współpracy z uczelniami w Grodnie i Białymstoku – mówił Sergiej Tkaczenko.

Rektor PB prof. Lech Dzienis: – Cieszę się, że Wydział Zarządzania – jeden z najbardziej aktywnych w kontekście umiędzynarodowienia wydziałów Politechniki Białostockiej – szuka nowych partnerów, nie tylko w sferze nauki, ale też w otoczeniu biznesu. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie pomyślnie się rozwijać z korzyścią dla obu stron.

Dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz z Wydziału Zarządzania PB: –  Zamierzamy wspólnie występować o rożnego rodzaju projekty naukowo-badawcze i eksperckie. Podczas naszej wizyty w Grodnie zorientowaliśmy się, że Strefa ma bardzo daleko idące plany dotyczące współpracy z Polską i poszukuje podmiotów, które mogłyby doradzać i wykonywać ekspertyzy, czy prowadzić inne działania wspierające biznes. Już we wrześniu tego roku planujemy wspólną prezentację podczas konferencji  dotyczącej rozwoju inwestycji w Grodnie.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)