Aktualności
Opublikowano: 2017-07-11

Współpraca z powiatem

Podpisane przez rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego i starostę bielskiego Andrzeja Płonkę dwustronne porozumienie między uczelnią a powiatem umożliwić ma wspólną realizację zarówno projektów edukacyjnych, jak również naukowych i badawczo-rozwojowych.

Oba podmioty zadeklarowały ponadto podjęcie zespołowych działań skutkujących wprowadzeniem w życie partnerskich projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Parafowana umowa zapewnia dodatkowo organizowanie praktyk przeznaczonych dla studentów akademii, a także współpracę w obszarze dopracowywania metod naukowych i ekspertyz ułatwiających pozytywne rozwiązywanie problemów występujących na terenie powiatu bielskiego.

az

(źródło: ath.bielsko.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)