Aktualności
Szkoły wyższe
17 Listopada
Źródło: Twitter/ZUT
Opublikowano: 2021-11-17

Współpraca ZUT i Grupy Azoty na rzecz kształcenia wykwalifikowanych specjalistów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął współpracę z Grupą Azoty w zakresie kształcenia studentów z zakresu eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego. Podpisane 16 listopada porozumienie ma m.in. umożliwić przyszłym inżynierom szybsze wejście na specjalistyczny rynek pracy.

Umowę podpisali: prof. Jacek Wróbel – rektor ZUT, wiceprezesi Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA Stanisław Kostrubiec i Michał Siewierski, prezes Grupy Azoty Polyolefins SA dr Andrzej Niewiński oraz wiceprezes Paweł Bakun. Dokument zakłada zorganizowanie w ciągu roku akademickiego wykładów, które poprowadzą specjaliści z Polic, realizację konkursów stypendialnych, umożliwienie praktyk w Grupie Azoty oraz prowadzenie przez ZUT kształcenia studentów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego.

Obecnie Grupa Azoty prowadzi inwestycje w zakresie uruchomienia nowoczesnej instalacji do odwodornienia propanu do propylenu i polimeryzacji propylenu do polipropylenu. Potrzebuje do tego wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jako uczelnia technologiczna jesteśmy przygotowani, by kształcić przyszłych inżynierów właśnie w tym kierunku – zapewnił prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Dodał, że kierowana przez niego jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem wysokiej klasy, kadra naukowo-dydaktyczna wydziału współpracuje z najlepszymi uczelniami w kraju i na świecie, a proces kształcenia studentów prowadzony jest przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik nauczania.

Projekt „Polimery Police” jest jedną z największych inwestycji przemysłowych w naszym kraju, a to wiąże się z koniecznością pozyskania wyspecjalizowanej kadry. Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie daje możliwość lepszego przygotowania absolwentów tej uczelni do wejścia na rynek pracy, natomiast kierunek inżynieria chemiczna i procesowa to odpowiedź uczelni na zapotrzebowanie kadrowe naszej spółki – podkreślił dr Andrzej Niewiński, prezes Grupy Azoty Polyolefins.

Podpisane porozumienie to kolejny krok w budowaniu najwyższych światowych standardów w nauce. Dzięki wspólnym działaniom ZUT i Grupy Azoty możliwe będzie maksymalne wykorzystanie potencjału naukowego uczelni oraz spółki, która jest jednym z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie.

Nasz uniwersytet opracował programy edukacyjne, które wpisują się w model kształcenia kadry na potrzeby otoczenia gospodarczego. Absolwenci ZUT potrafią odnaleźć się na rynku pracy i są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców. Inżynierowie, którzy opuszczają mury uczelni posiadają specjalistyczną wiedzę w obszarach, które są innowacyjne, nowoczesne i wymagają dużej elastyczności – powiedział rektor prof. Jacek Wróbel.

Z kolei wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Police Stanisław Kostrubiec zwrócił uwagę na korzyści, jakie przyniesie firmie współpraca z ZUT.

Jesteśmy w trakcie wymiany pokoleniowej – nasi wieloletni, doświadczeni pracownicy, którzy budowali zakład, przechodzą na emeryturę. Dlatego podejmujemy różne inicjatywy, aby pozyskać nowych, wyspecjalizowanych pracowników. To dla nas istotne również z uwagi na realizowane w spółce inwestycje, przede wszystkim „Polimery Police” – zauważył.

Mateusz Lipka, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)