Aktualności
Szkoły wyższe
17 Lipca
Opublikowano: 2019-07-17

Wstępne wyniki rejestracji na studia w UMCS (stan na 11.07.2019) 

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do 10 lipca.

W systemie IRK poziom rejestracji wynosi obecnie 15 320 zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie. W analogicznym okresie do roku ubiegłego (po zamknięciu systemu, tj. na 9.07.2018 r.) liczba zgłoszeń wynosiła 14 459.

Na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (zaoczne i wieczorowe) zapisy są na poziomie 638 (ub.r. 605 zgłoszeń).

Łączna liczba rejestrów podczas tegorocznej rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie wynosi: 15 958 (ub.r. 15 064).

Jak widać, liczba rejestracji w I turze rekrutacji na studia w UMCS jest znacznie wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Sytuacja ta pokazuje, że uczelnia już od kilku lat ma rozwojową sytuację dotyczącą rejestracji kandydatów, a oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pomimo zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz w dobie postępującego niżu demograficznego.

Ponadto, że liczba cudzoziemców zainteresowanych podjęciem kształcenia na takich samych warunkach jak obywatele polscy zarejestrowanych na studia I stopnia – również jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 1147 (ub.r. 909 osób). Są to osoby pochodzące m.in. z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Widać również duże zainteresowanie podjęciem studiów pełnopłatnych przez studentów m.in. z Indii czy Azerbejdżanu.

Podczas tegorocznej rejestracji dobrze przyjęły się także nowe kierunki studiów: wychowanie fizyczne na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, kierunek prawno-administracyjny czy anglojęzyczny kierunek studiów pn. international relations.

16 lipca zostały ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne opublikowanie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. W dniach 18-20  lipca (czwartek, piątek, sobota) będą przyjmowane dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach jest jeszcze możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, nastąpi to odpowiednio 22 i 25 lipca.

Jeżeli chodzi o studia II stopnia, rekrutacja na poszczególne kierunki trwa do drugiej połowy września.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2019 roku cieszą się: 1. Psychologia, 2. Prawo, 3. Finanse i rachunkowość, 4. Anglistyka, 5. Informatyka, 6. Ekonomia, 7. Logistyka, 8. Zarządzanie.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich: 1. Psychologia (14,9 osób na jedno miejsce), 2. Finanse i rachunkowość (7,43), 3. Anglistyka (7,25), 4. Lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim (6,33), 5. Logistyka (6,32), 6. Jazz i muzyka estradowa (5,84), 7. Pedagogika (5,54), 8. Informatyka (5,48), 9. Ekonomia (5,41), 10. Hispanistyka (5,33), 11. Zarządzanie (5,13), 12. Lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim (5).

UMCS daje obecnie możliwość kształcenia na 80 kierunkach i blisko 250 specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Ma także miejsca na studia podyplomowe (do wyboru jest ok. 80 kierunków) oraz na studia doktoranckie, które od 1 października będą prowadzone w trzech szkołach doktorskich.

Oferuje także kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie:  www.irk.umcs.pl.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)