Aktualności
Szkoły wyższe
12 Lipca
Opublikowano: 2018-07-12

Wstępne wyniki rejestracji na studia w UMCS – stan na 9.07.2018 r.

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 16 kwietnia i trwała do 6 lipca.

W systemie IRK poziom rejestracji wynosi obecnie 14 459 zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie. W analogicznym okresie do roku ubiegłego (po zamknięciu systemu, tj. na 7.07.2017 r.) liczba zgłoszeń wynosiła 14 221.Na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (zaoczne i wieczorowe) zapisy są na poziomie 605 zgłoszeń (w ubiegłym roku odnotowaliśmy 621 zgłoszeń).

Łączna liczba rejestrów podczas tegorocznej rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie wynosi: 15 064 (ubiegły rok: 14 842).

Jak widać, liczba rejestracji w I turze rekrutacji na studia w UMCS jest nieco wyższa w stosunku do ubiegłorocznych danych. Sytuacja ta pokazuje, że uczelnia już od kilku lat ma stabilną sytuację dotyczącą rejestracji kandydatów. Oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pomimo zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz w dobie postępującego niżu demograficznego.

Już 11 lipca ogłoszone zostaną listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. W dniach 13, 14 i 16 lipca (piątek, sobota i poniedziałek) będą przyjmowane dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach jest jeszcze możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca dokładnie 18 i 24 lipca ogłosimy kolejne listy.

Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7141 miejsc na studiach stacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także 1065 na studiach niestacjonarnych I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

Jeżeli chodzi o studia II stopnia rekrutacja na poszczególne kierunki trwa do 22 września br.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2018 roku cieszą się:

 1. Finanse i rachunkowość
  2. Prawo
  3. Psychologia
  4. Anglistyka
  5. Logistyka
  6. Bezpieczeństwo wewnętrzne
  7. Informatyka
  8. Ekonomia

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

 1. Psychologia – 9,3 osób na jedno miejsce
  2. Anglistyka – 6,6 osób na jedno miejsce
  3. Finanse i rachunkowość – 5,7 osób na jedno miejsce
  4. Jazz i muzyka estradowa – 5,5 osób na jedno miejsce
  5. Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim – 5,2 osób na jedno miejsce
  6. Biologia, specjalność biologia medyczna – 5,2 osób na jedno miejsce
  7. Pedagogika – 5 osób na miejsce
  8. Logistyka –  4,8 osób na jedno miejsce
  9. Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim –  4,8 osób na jedno miejsce
  10. Biotechnologia –  4,5 osób na jedno miejsce

Dodatkowo:

Liczba cudzoziemców podejmujących kształcenie na takich samych warunkach jak obywatele polscy, zarejestrowanych na studia I stopnia: 2018 r. – 909 osób.

Największy limit miejsc ma kierunek:

Prawo – stacjonarne jednolite magisterskie: 300 miejsc

Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne I stopnia: 270 miejsc

UMCS daje obecnie możliwość kształcenia na 80 kierunkach i blisko 250 specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na 11 wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Dla chętnych także studia podyplomowe (do wyboru jest ok. 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie.

Uczelnia oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie:  www.irk.umcs.pl

      Katarzyna Skałecka

Biuro Prasowe UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)