Aktualności
Szkoły wyższe
31 Maja
Źródło: www.wum.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-31

WUM liderem współpracy z uczelniami medycznymi z Ukrainy

Założenia współpracy z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi w zakresie pomocy w kształceniu i szkoleniu kadr oraz studentów omawiano podczas telekonferencji, która odbyła się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W planach jest stworzenie wieloletniego programu.

W telekonferencji uczestniczyli: wiceminister zdrowia Ukrainy Iryna Mykychak, rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz rektorzy 17 uczelni medycznych z Ukrainy. Współpraca ma obejmować: szkolenie dla nauczycieli akademickich z Ukrainy; szkolenia dla lekarzy z Ukrainy; szkolenie kadry ratowniczej i pomocniczego personelu medycznego w Ukrainie w zakresie medycyny ratunkowej, w tym medycyny pola walki przez polskich specjalistów; wymianę studentów w ramach programu Erasmus+, którego Ukraina jest partnerem.

Planujemy działania w krótkim czasie, szkolenia ratowników medycznych możemy realizować od zaraz. Inne działania widzimy w dłuższej perspektywie. Bliska współpraca z uczelniami medycznymi w Ukrainie jest dla nas priorytetem. Bieżąca pomoc potrzebna teraz położy podwaliny pod intensywną współpracę w przyszłości – nie ma wątpliwości rektor WUM.

Strony wyznaczyły koordynatorów współpracy: prof. Roberta Gałązkowskiego, prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego, oraz Serhija Ubohova z ministerstwa zdrowia Ukrainy. Strona ukraińska zobowiązała się do przygotowania szczegółowej listy potrzeb oraz oczekiwań odnośnie do liczby osób mających brać udział w szkoleniach. Pierwsze spotkanie koordynatorów w celu omówienia szczegółów odbędzie się na początku czerwca.

W zakresie szkoleń z traumapsychologii WUM nawiązał już kontakt z Uniwersytetem SWPS oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Do szeroko rozumianej współpracy zachęca też inne polskie uczelnie.

Bezprecedensowa sytuacja w Ukrainie powoduje, że naszym obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z naszymi ukraińskimi koleżankami i kolegami w tak dramatycznych dla nich chwilach dla dobra ich pacjentów – tłumaczy polski koordynator współpracy prof. Robert Gałązkowski.

MK, źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)