Aktualności
Szkoły wyższe
19 Listopada
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2021-11-19

Wybitny mostowiec z tytułem doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej

Prof. Wojciech Radomski, wybitny specjalista w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji, w tym także podziemnych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Uroczystość odbyła się 19 listopada. 

Uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa Senat Politechniki Krakowskiej podjął pod koniec maja. Naukowiec, przez wiele lat związany z Politechniką Warszawską, a obecnie zatrudniony na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, od ponad czterech dekad współpracuje na polu naukowym, publikacyjnym i organizacyjnym z krakowskimi badaczami, głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej PK. 

Prof. Wojciech Radomski w 1965 roku ukończył studia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na tej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora (1972 r.) i doktora habilitowanego (1982 r.). Tytuł profesora otrzymał w 1995 roku. Jego specjalizacja naukowa i techniczna dotyczy mostownictwa, głównie betonowego oraz badań materiałów i konstrukcji, w tym także podziemnych. Podstawowymi obszarami działalności prof. Radomskiego są badania dynamicznych cech materiałów konstrukcyjnych, przede wszystkim niekonwencjonalnych, a także ich zastosowania do budowy i wzmacniania obiektów mostowych, określanie właściwości betonów w skali makro na podstawie badań ich mikrostruktury, efektywność użytkowa w mostownictwie oraz estetyka mostów. Opublikował 262 prace dotyczące tego zakresu badawczego, w tym – jako autor lub współautor – 25 książek. Dwie z nich, napisane indywidualnie, zostały wydane w języku angielskim w Japonii („Fibre Reinforced Concrete”) oraz w Wielkiej Brytanii („Bridge Rehabilitation”).

Brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych, sprawował również nadzór nad ich wykonywaniem (m.in. betonowy most przez Odrę w Opolu, betonowy podwieszony Most Rędziński we Wrocławiu, betonowy most przez Wisłę w Sandomierzu). Weryfikował wiele projektów konstrukcji budowlanych (m.in. „Spodka” w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest obecnie konsultantem biur projektowych i firm mostowych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa mostowego. Wraz z prof. Tomaszem Siwowskim jest prekursorem wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego (pierwsze krajowe zastosowanie w mostownictwie – łuki Mostu Zamkowego w Rzeszowie).

Przez wiele lat (1986–2011) kierował Instytutem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2011–2015 był zatrudniony na Politechnice Łódzkiej, a od roku 2018 pracuje na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Odbył staże naukowe i techniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Włoszech. W latach 1991–1992 pracował na Uniwersytecie w Kanazawa w Japonii. Jest członkiem naukowych i technicznych organizacji międzynarodowych: przewodniczył Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), zasiadał w trzech komitetach mostowych Transportation Research Board (TRB) w USA. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący w latach 2008–2015). W 2001 i 2004 roku był wybierany na przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, pełniąc także funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2002–2012 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, odpowiedzialnego za kontakty międzynarodowe.

Prof. Wojciech Radomski wypromował 179 dyplomantów – inżynierów i magistrów inżynierów, 9 doktorów, był recenzentem 35 prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych oraz 15 wniosków o przyznanie tytułu profesora i 9 wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa. Popularyzuje naukę i technikę wśród młodzieży. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej dla uczniów szkół średnich.

W 2014 r. otrzymał godność doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)