Aktualności
Szkoły wyższe
16 Kwietnia
Źródło: PWSW
Opublikowano: 2020-04-16

Wybory rektora w PWSW w Przemyślu unieważnione

Dr Paweł Trefler został rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kadencję 2020–2024. Jego wybór został jednak unieważniony.

Głosowanie odbyło się 27 marca. O fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów: kierujący uczelnią dr Paweł Trefler i dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy. Kolegium Elektorów jednogłośnie opowiedziało się za obecnym rektorem. Wybory, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyły się w trybie online. Tyle że takiej formy nie przewiduje statut uczelni ani regulamin elekcji.

W reakcji na nieprawidłowo przeprowadzone głosowanie dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przesłała do PWSW informację, w której stwierdza, że „dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie online pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób  sprawny i w pełni bezpieczny”. Ponieważ żaden z warunków odnoszących się czy to do statutu, czy do regulaminu wyborów, nie został spełniony, konieczne stało się unieważnienie dokonanej reelekcji dr. Pawła Treflera.

Wybory zostaną powtórzone po wprowadzeniu zmian do regulaminu, który następnie musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Senat PWSW.

Dr Paweł Trefler jest rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu od 2o16 roku. Z uczelnią związany jest od 2009 r. Prowadzi zajęcia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii (którego był wicedyrektorem w latach 2011–2015) oraz w Instytucie Socjologii. Doktorat obronił w 2009 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary jego badań naukowych to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i relacje cywilno-wojskowe w Ameryce Łacińskiej. Jest autorem monografii pt. „Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność”, a także artykułów o tematyce latynoamerykanistycznej publikowanych głównie w „Ad Americam”, „Kwartalniku Analityczno-Informacyjnym Ameryka Łacińska”, „Nowej Ukrainie” i „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”. Stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) – półroczny staż badawczy na Uniwersytecie Diego Portalesa w Santiago de Chile. Przez pół roku przebywał także na stażu badawczym na Uniwersytecie Autonomicznym w Querétaro, prowadząc badania w ramach grantu FOFI-UAQ. Należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

MK, źródło: PWSW, Eska

 

Dyskusja (0 komentarzy)