Aktualności
Szkoły wyższe
05 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-05

Wydział Artystyczny UMCS z kategorią A

Wydział Artystyczny UMCS, po odwołaniu od wcześniejszej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznanej oceny parametrycznej, otrzymał kategorię A.

14 grudnia 2017 r. wspomniana powyżej jednostka uczelni złożyła odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją MNiSW, mocą której Wydział otrzymał kategorię naukową B. Po ponownym przeprowadzeniu przez ministerstwo kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostki Wydział Artystyczny UMCS uzyskał wyższą kategorię naukową.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada tym samym dwie jednostki (Wydział Chemii i Wydział Artystyczny) z najwyższą kategorią naukową A.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)