Aktualności
Szkoły wyższe
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Wydział Geologii UW wygrał ze światową konkurencją i zrobi pomiary pod teleskopy w Chile

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wygrał przetarg o wartości ok. 500 tys. euro na badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne pod projektowane teleskopy Cherenkova w północnym Chile. Prace terenowe w rejonie Antofagasty rozpoczynają się 22 marca br. i potrwają pięć tygodni. Po zakończeniu badań terenowych, następnym etapem będą badania laboratoryjne przeprowadzone w laboratoriach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, które potrwają kolejne kilka tygodni.

Celem badań jest określenie warunków posadowienia sieci teleskopów Cherenkova stanowiących największą sieci teleskopów gamma na świecie (Cherenkov Telescope Array – CTA).

„Projektowany system teleskopów Czerenkowa ma być największym i najbardziej czułym obserwatorium w zakresie rejestrowania promieni gamma wysokich energii. W połączeniu z 20 takimi teleskopami na półkuli północnej system pozwoli na pokrycie i analizę całego nieba. W przedsięwzięciu uczestniczy ponad tysiąc naukowców i inżynierów ze 170 instytucji w 31 krajach” – mówi dr hab. prof. Ewa Krogulec, dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z systemu korzystać będą m.in. naukowcy z 16 państw należących do ESO, w tym badacze z Polski.

Projekt ESO – przedsięwzięcie globalne

Budowa sieci teleskopów Cherenkova to projekt Europejskiej Organizacji do Badań Astronomicznych w Południowej Hemisferze (European Organisation for Astronomical Research in the Southern) i Europejskiego Obserwatorium Południowego (European Southern Observatory – ESO). Obserwatorium Paranal położone w rejonie Antofagasty na wysokości ponad 2600 m n.p.m. jest jednym z trzech obserwatoriów należących do ESO, a w jego skład wchodzi kilka teleskopów, m.in. Very Large Telescope oraz budowany właśnie European Extremely Large Telescope. Polska jest pełnoprawnym członkiem ESO od 2014 r.

Informacja o mozliwości składania ofert w przetargu pojawiła się w czerwcu 2016 r.

„Po przeanalizowaniu zakresu prac i badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych opisanych w specyfikacji, które przewidziane były do wykonania w przypadku realizacji tej inwestycji, stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie przeprowadzić takie badania. Jesteśmy dumni, iż poziom zaawansowania technologicznego wydziału wraz z wiedzą uniwersyteckich naukowców pozwolił nam zdystansować konkurencję na rynku globalnym. To ogromne wyróżnienie” – mówi dr hab. prof. Ewa Krogulec

Mimo krótkiego terminu (nieco ponad miesiąc) i konieczności rozpoznania rynku chilijskiego w zakresie badań geologicznych zespół pracowników Wydziału Geologii złożył kompletną, i jak się później okazało, bardzo wysoko ocenioną ofertę.

Prace w Chile i w laboratoriach WG UW

Prace nad określeniem warunków posadowienia sieci teleskopów Cherenkova obejmują kartowanie geologiczne, wiercenia rdzeniowane pod obiektami, prace geofizyczne (sejsmiczne, elektrooporowe, georadarowe), sondowania SPT/DPH, próbne obciążenia płytą PLT (określenie parametrów geologiczno-inżynierskich). Pobrane w trakcie wierceń próbki zostaną przesłane do Polski i przebadane w najnowocześniejszych laboratoriach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizacja projektu potrwa do 17 sierpnia 2017 r.

Informacje o projektach realizowanych w ramach procedury przetargu są także dostępne na stronach internetowych UW: www.geo.uw.edu.pl.

Urszula Smoktunowicz

Dyskusja (0 komentarzy)